Vi bidrar till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Publicerad den 11 juni 2019

I Hudiksvalls kommun arbetar vi utifrån agenda 2030, FN’s globala mål för hållbar utveckling. Det handlar bland annat om att halvera matsvinnet till år 2030.

Ett av kommunfullmäktiges verksamhetsmål är att bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

- Inom Kostenheten arbetar vi utifrån dessa mål. All livsmedelsproduktion har en miljöpåverkan vilket gör det, ur ett miljö- och samhällsperspektiv, särskilt viktigt att minska matsvinnet. Men det är också viktigt att välja mat som minskar belastningen på miljön, säger Maria Udenius enhetschef.

Varför gör vi detta?

  • Använda pengarna smartare
  • Skapa en förståelse för att alla bidrar med lite som ger stora framsteg
  • Minska klimatpåverkan

Malsta skola har arbetat med rutiner kring servering

Linda Hansson är köksansvarig på Malsta skola. Hon berättar hur de har arbetat med nya rutiner kring servering för att bidra till att minska matsvinnet.

  • Hur serverar ni, när fyller ni på?
  • Vilka kärl använder ni?
  • Hur ser er resthantering ut?
  • Hur planerar ni för att få plats med detta i ert dagliga arbete?

 

Fredens kulle ser över sina portionsstorlekar och sitt restavfall

Fredens kulle är ett av kommunens vård- och omsorgsboenden. Fredrik Åkerlund är köksansvarig och berättar dels hur de enligt kommunens måltidskoncept tillgodoser de äldres behov av ett jämt fördelat näringsintag och hur de hanterar matsvinn.

  • Hur serverar ni, tanke kring portionsstorlekar?
  • Hur ser er resthantering ut?
  • Hur planerar ni för att få plats med detta i ert dagliga arbete?

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050