Elevhälsa

Elevhälsans arbete är inriktat på att stödja och hjälpa dig som elev så att åren i förskola och skola ska bli så bra som möjligt. På alla skolor finns tillgång till en elevhälsa. Där finns exempelvis skolsköterskor, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog, specialpedagog och arbetsterapeut.

Här får du exempelvis stöd när du behöver någon att prata med:

  • Om du mår dåligt?
  • Om pluggandet känns tungt?
  • Om du har problem med relationer?

På alla skolor finns tillgång till en elevhälsa. Där finns exempelvis skolsköterskor, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog, specialpedagog och arbetsterapeut.

Tillsammans med lärarna och annan personal på din skola arbetar elevhälsan för att skapa miljöer som gör det lättare för dig som elev att lära dig, utvecklas och må bra. Elevhälsan arbetar framförallt förebyggande och med din och dina skolkamraters hälsa.

Vi finns för dig som går i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.

Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterskan ser till barn och elevers hälsa genom hälsobesök, vaccinationer och öppen mottagning där det finns möjlighet till samtal och enklare sjukvård. Om du har skolrelaterade problem eller medicinska frågor som rör din utveckling kan du få hjälp av skolläkaren.

Läs mer om skolsköterskans och skolläkarens arbete

Skolkurator

Om du känner dig ledsen, har problem i skolan, med vänner eller familj, om du känner oro och ängslan kan du prata med skolkuratorn på din skola.

Läs mer skolkuratorns arbete

Skolpsykolog

Varje rektor ansvarar för elevhälsan på sin skola. Kontakta din rektor om du behöver komma i kontakt med skolpsykolog.

Läs mer skolpsykologens arbete

Specialpedagog

Varje rektor ansvarar för elevhälsan på sin skola. Kontakta din rektor om du behöver komma i kontakt med specialpedagog.

Läs mer om specialpedagogens arbete

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten kan hjälpa dig med struktur, planering och prioritering.

Läs mer om arbetsterapeutens arbete på Bromangymnasiets webbplats Öppnas i nytt fönster.

Mobbning och kränkande behandling

Ingen ska behöva må dåligt och vara rädd i skolan. Blir du eller någon skolkamrat mobbad eller illa behandlad? Prata med din lärare, skolsköterska, skolkurator eller någon annan på din skola.

Lämna synpunkter och klagomål

Vi jobbar hela tiden på att bli bättre, därför är dina synpunkter viktiga. Synpunkter, klagomål, förbättringsförslag och beröm ger oss värdefull information och möjlighet att utveckla och förbättra verksamheten. Här kan du lämna dina synpunkter:

Lämna synpunkter - Förskola och skola