Skolpsykolog

Om du behöver hjälp i frågor som rör din psykiska hälsa och situation i skolan kan du få hjälp av en skolpsykolog.

Skolpsykologen kan även ge råd och stöd till dig i skolan för att underlätta inlärning och utveckling.

Kontakta din rektor om du behöver komma i kontakt med skolpsykolog.