Skolpsykolog

Om du behöver hjälp i frågor som rör din psykiska hälsa och situation i skolan kan du vända dig till skolpsykologen på din skola.

Skolpsykologen kan även ge råd och stöd till dig i skolan för att underlätta inlärning och utveckling.