Skolsköterska och skolläkare

När ditt barn börjar i skolan tar elevhälsans medicinska insats, EMI, över ansvaret för hälsokontroller från barnhälsovården (BVC). På alla våra skolor finns en skolsköterska. Under hela skoltiden, från förskoleklass tills det att du lämnar gymnasiet, arbetar vi förebyggande och finns som ett stöd dig för en hälsosam livsstil. Om du har skolrelaterade problem eller medicinska frågor som rör din utveckling kan du få hjälp av skolläkaren.

Skolsköterskorna och skolläkaren ingår i Elevhälsans Medicinska Insats (EMI). När du börjar skolan tar vi över ansvaret med att följa din hälsoutveckling från barnhälsovården (BVC).

Hos kan du få:

  • Telefonrådgivning
  • Hjälp med hänvisning till övrig sjukvård
  • Besök hos skolläkare
  • Bevakning av din arbetsmiljö som elev ur ett medicinskt perspektiv

Du som vårdnadshavare är vår viktigaste samarbetspartner. Tillsammans har vi samma mål, att ditt barns skolgång ska bli den bästa möjliga.

Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt. Vi har också anmälningsplikt om vi känner oro för eller misstänker att barn far illa

Här kan du läsa vad skolsköterskan bland annat erbjuder dig som elev:

Förskoleklass

I förskoleklass erbjuds du ett hälsobesök hos skolsköterskan tillsammans med din vårdnadshavare. Vid besöket samtalar vi om din hälsa och skolsituation och du får göra följande hälsoundersökningar:

  • Längd
  • Vikt
  • Syn
  • Hörsel

Undersökningarna som listas här ovanför kan göras innan hälsobesöket. Din vårdnadshavare får då information om det innan.

Årskurs 2

I årskurs 2 blir du erbjuden ett hälsobesök med kontroll av längd och vikt. Vi pratar också om din inlärning och hur du trivs och hur din relation till klasskamraterna ser ut. Om det behövs görs en synundersökning.

I årskurs 2 erbjuds du vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

Årskurs 4

I årskurs 4 blir du erbjuden ett hälsobesök med kontroll av längd, vikt och rygg. Inför mötet fyller du som elev i en hälsoenkät och dina vårdnadshavare fyller i en hälsodeklaration. Dessa två dokument är sedan grunden i hälsosamtalet.

Årskurs 5

I årskurs 5 blir du erbjuden vaccin mot HPV (humant papillomvirus) Vaccinationen sker vid två tillfällen med ungefär 6 månaders mellanrum.

Årskurs 7

I årskurs 7 blir du erbjuden ett hälsobesök med kontroll av längd, vikt och rygg. Inför mötet fyller du i en hälsoenkät som sedan ligger till grund för samtalet.

Årskurs 8

I årskurs 8 blir du erbjuden vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta.

Gymnasiet, år 1

Du erbjuds ett hälsobesök med kontroll av din längd- och viktutveckling. Inför mötet fyller du i en hälsoenkät som sedan ligger till grund för samtalet. Vi gör också en kontroll av din rygg om du har behov av det.

Vaccinationer

Du hittar mer information om vaccinationer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Vaccinationsprogram på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.