Specialpedagogisk insats

Specialpedagog och speciallärare i skolan bidrar med specialpedagogisk kompetens och ingår i skolans elevhälsoteam.

I de specialpedagogiska insatserna ingår bland annat pedagogisk kartläggning, undervisning enskilt eller i grupp, råd och handledning gällande arbetsmaterial, lärmiljö, anpassningar och särskilt stöd.

Skolans specialpedagogiska insats är känd av skolans elever och arbetar med både individer och i grupper. Du som vårdnadshavare kan komma i kontakt med specialpedagogisk insats genom mentor eller skolans rektor.