Specialpedagog

För att elever som har behov av särskilt stöd ska få så goda förutsättningar som möjligt för delaktighet, utveckling och lärande finns specialpedagoger.

Om du har behov av särskilt stöd görs bland annat en pedagogisk kartläggning som utreder dina starka och svaga sidor samt lärandemiljön. Detta, bland annat, ligger till grund sen för de insatser som beskrivs i ditt åtgärdsprogram.