Kö och placering i förskola

Ett pysselbord

För att ditt barn ska få börja i förskolan måste du ansöka om en plats. Här finns information om vad som gäller vid placering i förskola.

När måste jag senast ansöka om en plats?

​Din ansökan måste ha kommit in senast 4 månader före önskat startdatum för att vi ska kunna garantera en plats.

Hur länge får jag vänta på att få en plats?

När du ansökt om plats på någon av våra förskolor kommer du att bli erbjuden förskola inom fyra månader.

Hur får jag veta om mitt barn har fått en plats?

​När det finns en plats får du meddelande via ett placeringsbeslut som skickas ut till dig som vårdnadshavare. Eftersom vi skickar ut placeringsbeslutet via e-post är det är viktigt att du anger rätt e-postadress när du ansöker om förskola.

Är jag garanterad en plats på någon av förskolorna som jag har ansökt till?

​Vi kan inte garantera att du får en plats på någon av förskolorna som du har önskat.

Vad händer om jag tackar nej till en förskoleplats?

Tackar du nej till en erbjuden plats på en förskola inom närhetsprincipen får du ett nytt anmälningsdatum och vi har ytterligare fyra månader på oss att erbjuda plats.

Kan mitt barn som bor varannan vecka hos mig gå i två förskolor?

​Barn som bor varannan vecka hos sina vårdnadshavare har placering endast på en förskola.

Kan barnet stå i kö trots att det inte är folkbokfört i Hudiksvalls kommun?

​Barnet kan stå i kö trots att det inte är folkbokfört i Hudiksvalls kommun, men vi erbjuder ingen plats förrän barnet är folkbokfört här. Kommunen är skyldig att erbjuda en plats inom garantitiden som är fyra månader.