Uppsägning av förskoleplats

En förskollärare och ett barn sitter på en bänk

När du inte längre är i behov av förskola måste du säga upp din plats. Om du får en en placering på en fristående förskola måste du säga upp din plats på den kommunala förskolan.

Du kan säga upp din plats genom vår e-tjänst eller blankett.

Uppsägningstid

När du säger upp en plats i förskola gäller en månads uppsägningstid från det datum vi tagit emot din uppsägning. Ditt barn har rätt att vara på förskolan under uppsägningstiden.

Om du är arbetssökande eller föräldraledig kan du säga upp din plats utan uppsägningstid. Kontakta då förskolans administratör.

Måste jag betala under uppsägningstiden?

Ja, du får betala avgift under uppsägningstiden oavsett om ditt barn går på förskolan eller inte.

Vanliga frågor och svar om uppsägning av förskoleplats

Ja, det kan du. Om du är i behov av en förskoleplats igen måste du göra en ny ansökan. Du kommer då bli erbjuden en plats inom fyra månader från det datum ansökan inkommer till kommunen. Det finns ingen garanti att ditt barn får en plats på samma förskola igen.

Ja, du säger upp din plats inför skolstarten. Du har en månads uppsägningstid från det datum vi tagit emot din uppsägning.

Om du inte säger upp din plats kommer vi att fakturera dig för din plats i förskolan fram till skolan startar.

Ja, du måste säga upp din placering på den kommunala förskolan i samband med att du får en plats på en fristående förskola.

En månads uppsägningstid gäller även när du säger upp din plats på den kommunala förskolan för att börja på en fristående förskola.