Uppsägning av förskoleplats

När du inte längre är i behov av förskola måste du säga upp din plats.

Du kan säga upp din plats genom vår e-tjänst eller blankett.

Hur lång är uppsägningstiden?

När du säger upp en plats i förskola gäller en månads uppsägningstid från det datum vi tagit emot din uppsägning. Ditt barn har rätt att vara på förskolan under uppsägningstiden.

Om du är arbetssökande eller föräldraledig kan du säga upp din plats utan uppsägningstid. Kontakta då förskolans administratör.

Måste jag betala under uppsägningstiden?

Ja, du får betala avgift under uppsägningstiden oavsett om ditt barn går på förskolan eller inte.

Kan jag säga upp förskoleplatsen under sommaren eller för en period?

Ja, det kan du. Om du är i behov av en förskoleplats igen måste du göra en ny ansökan. Du kommer då bli erbjuden en plats inom fyra månader från det datum ansökan inkommer till kommunen. Det finns ingen garanti att ditt barn får en plats på samma förskola igen.

Ska jag säga upp förskolan när mitt barn ska börja förskoleklass?

Ja, du säger upp din plats inför skolstarten. Du har en månads uppsägningstid från det datum vi tagit emot din uppsägning.

Om du inte säger upp din plats kommer vi att fakturera dig för din plats i förskolan fram till skolan startar.