Inkomstuppgifter för förskola och fritidshem

Avgift för förskola och fritidshem beräknas utifrån den bruttoinkomst (det du tjänar innan skatten är avdragen) som barnets familj har.

Hur och när ska jag anmäla min inkomst?

Du anmäler din bruttoinkomst (det du tjänar innan skatten är avdragen) via vår e-tjänst eller via blankett

Första gången du anmäler din bruttoinkomst är när ditt första barn får en placering på förskolan eller fritidshemmet. Därefter är du som vårdnadshavare skyldig att anmäla en inkomstförändring så fort som möjligt till kommunen.

Min inkomst har ändrats - ska jag anmäla det?

Ja, ändras din bruttoinkomst eller familjeförhållande måste du anmäla det till oss för att få rätt avgift. Ändring av inkomst görs via samma e-tjänst som du anmälde inkomsten eller via vår blankett.

Måste jag uppge min partners inkomst även om min partner inte är vårdnadshavare till mitt barn?

Ja, det måste du om ni är gifta eller sammanboende. Är ni gifta eller sammanboende ligger bådas bruttoinkomst till grund för avgiften, även om din partner inte är vårdnadshavare till ditt barn.

Vad händer om jag har registrerat fel inkomstuppgift?

​Om du har registrerat fel inkomstuppgift debiteras fel avgift. Några gånger per år gör vi stickprover och jämför hushållens deklarerade inkomster med de inkomstuppgifter som är registrerade hos oss.

Om du har betalat för mycket i avgift kommer du att få en utbetalning. Om du har betalat för lite får du påslag på fakturan.

Vad är hushållets avgiftsgrundande inkomst?

​Som hushållets avgiftsgrundande inkomst räknas makes, makas, sambos sammanlagda inkomst oavsett släktskap till barnet.

Inkomstuppgift ska lämnas:

 • innan barnets placering påbörjas
 • när familjens inkomst ändras
 • när familjeförhållandena ändras
 • efter begäran från kommunen

Exempel på avgiftsgrundande inkomster:

 • lön
 • inkomst från eget företag
 • föräldrapenning
 • sjukpenning
 • arbetslöshetsersättning
 • pension
 • sjukbidrag.