Obetald avgift för förskola och fritidshem

Om du inte betalar din avgift för förskola eller fritidshem riskerar du att förlora platsen på förskolan eller fritidshemmet.

Enligt våra regler för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg har vi rätt att säga upp ditt barns plats i förskolan eller fritidshemmet om du inte betalar avgiften.

Om du inte betalar skickas även ärendet till inkasso eller kronofogdemyndigheten för ytterligare åtgärd.

Hur vet jag hur mycket jag ska betala?

Kontakta ekonomikontoret för att få veta hur mycket du ska betala och hur du gör för att betala.

Kan jag betala delar av skulden?

Du kan upprätta en avbetalningsplan via ekonomikontoret. Ditt barn får behålla sin plats om du följer den uppgjorda avbetalningsplanen. Följer du inte avbetalningsplanen förlorar ditt barn sin plats. För att upprätta en avbetalningsplan, kontakta ekonomikontoret. Du hittar Ekonomikontorets kontaktuppgifter under "Kontakt"

När får jag tillbaka min plats på förskolan eller fritidshemmet?

Om du har förlorat platsen kan du ansöka om en ny plats på förskolan eller fritidshemmet, men du måste betala din skuld innan du får en plats.