Bra att veta för dig med barn i förskolan

Närbild på två barn som håller i hand

Här har vi samlat blandad information som är bra att veta för dig som har barn i förskolan. Här hittar du bland annat information om ditt barns utrustning och kläder, sammanslagningar och planeringsdagar, kommunikation med dig om vårdnadshavare samt försäkring, tystnadsplikt och anmälningsplikt

Ditt barns utrustning

 • Du ansvarar för att ta med egna blöjor till förskolan.
 • Se till att ditt barn har ombyteskläder på förskolan och kläder efter väderlek.
 • Namnmärk allt, även nappar.
 • Vi ansvarar inte för leksaker som ditt barn har med sig, därför vill vi att ni lämnar leksaker och liknande hemma.

Sammanslagning och planeringsdagar

 • Under sommaren kan förskolornas verksamheter slås samman. Det innebär att ditt barn kan få vara på en annan förskola än sin ordinarie.
 • Förskolorna är stängda 4 dagar under läsåret för planering och utvärdering av verksamheten. Avgiften reduceras inte under dessa dagar. Har du svårt att lösa omsorgen för ditt barn dessa dagar kan tillsyn ordnas på förskolan eller på annan förskola.

Kommunikation med dig som vårdnadshavare

 • Om någon annan än du som vårdnadshavare ska hämta barnet vill vi att ni meddelar oss på förskolan detta i förväg.
 • Dokumentation är ett av våra arbetsverktyg, där vi vill synliggöra ditt barn växande och lärande. Ett annat arbetsverktyg handlar om att reflektera i våra arbetslag kontinuerligt för att se vad barnen gör och vilka deras intressen är.
 • I hallarna finns ibland olika information som vi vill att ni skall läsa. Håll utkik!
 • I förskolan används Unikum för dokumentation, men också för information och delaktighet för dig som vårdnadshavare. Läs mer om Unikum:

Unikum

Försäkring, tystnadsplikt och anmälningsplikt

 • Ditt barn är olycksfallsförsäkrat.

Läs mer om olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar

 • Alla som arbetar på förskolan har tystnadsplikt. Det gäller även vikarier. Tystnadsplikten innebär att vi inte får prata om ditt barn utanför arbetsgruppen utan att du som vårdnadshavare har godkänt det.

Läs mer i Offentlighets- och sekretesslagen 23 kap 1 §. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Vi som jobbar i förskolan har anmälningsplikt om vi misstänker att något barn far illa.

Läs mer om anmälningsplikt för barn som far illa