Firande av högtider och födelsedagar i förskolan

Ett barn håller i ett äpple

Här hittar du våra förskolors gemensamma rutin för firande av högtider och födelsedagar i förskolan. Den innebär att vi inte erbjuder sötsaker i förskolan.

Till sötsaker räknas saft, läsk, glass, kakor och liknande.

  • Sötsaker ska inte serveras på förskolan. Det gäller även vid födelsedagar, högtider (exempelvis lucia, jul och påsk) och andra liknande tillfällen.
  • Vårdnadshavare får inte bjuda på sötsaker på förskolan vid barnens födelsedagar eller liknande.
  • Förskolan hjälper inte till med inbjudningar till privat firande, exempelvis födelsedagskalas. Det betyder att förskolan inte lämnar ut kontaktuppgifter till vårdnadshavare och att inbjudan inte delas ut på förskolan.
  • Firande av barns födelsedagar på förskolan uppmärksammas med olika aktiviteter utan att sötsaker serveras.
  • Rektor ansvararar för att varje förskola har en rutin för hur födelsedagsfirande kan utformas.
  • Rutinen följer rekommendationerna i kommunens kostpolicy.