Särskilt stöd och modersmål i förskola

Närbild på olika färgpennor ståendes i glasburkar

Om ditt barn behöver särskilt stöd i sin utveckling har rektorn ansvar för att verksamheten utformas så att barn får det särskilda stöd och den hjälp och de utmaningar de behöver.

Du som vårdnadshavare har möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna.

Specialpedagog, logoped och psykolog stödjer personalen i utformningen av stödinsatserna.

Modersmål i förskolan

På förskolan medverkar vi till att barn med ett annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla sitt modersmål. Vi arbetar på olika sätt beroende bland annat på personalens språkliga kompetenser, om förskolan har tillgång till modersmålspersonal eller hur förskolans personal ser på möjligheterna att medverka. Vår utgångspunkt är att alla förskolor ska respektera, framhålla och uppmuntra barns kunskaper och färdigheter i andra språk än svenska.

Läs vår handlingsplan för barns språk- och kunskapsutveckling: