Smitta i förskolan

Närbild på saxar på ett bord

Smittsamma sjukdomar är den vanligaste orsaken till att barn inte kan vara i förskolan. Vi följer Socialstyrelsens rekommendationer för att begränsa och förebygga smitta.

Socialstyrelsens rekommendationer beskriver vad en infektion innebär både för det enskilda barnet i en grupp och för hela gruppen. Det innebär bland annat att:

  • Barnet skall vara feberfri ett dygn.
  • Vid magsjuka eller diarré skall barnet vara hemma 48 timmar efter sista kräkningen eller diarrén.
  • Vid magsjuka eller diarré bör syskon vara hemma för att minimera smittspridning.

Läs mer i Socialstyrelsens rekommendationer på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Socialstyrelsens rekommendationer - Smitta i förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.