Hjälp i förskolan

En förskollärare och tre barn läser en bok

Om ditt barn är i behov av särskilt stöd har förskolan tillgång till ett Förskoleteam som består av specialpedagoger och logoped.

Genom att hålla utbildning för personalen på förskolan, göra verksamhetsbesök på förskolan, jobba med lärmiljön samt vara rådgivare till förskolepersonal och rektorer jobbar vi för att ditt barns behov ska mötas i en inkluderande miljö.

Förskoleteamets insatser är ett komplement till förskolans pedagogiska verksamhet och kan jobba på organisations- grupp- och individnivå. Det är förskolans rektor som ansöker om stödinsatser.