Introduktion av nya barn på förskola

Ett barn hänger upp sin jacka i ett kapprum

Introduktionen på förskola kan vara en känslofylld period för både barn och vårdnadshavare. Här har vi samlat information om vad du behöver göra rent praktiskt inför introduktionen.

När du ansökt om förskola och ditt barn har blivit placerad på en förskola får du ett placeringsbeslut som berättar var barnet har fått en plats och från vilket datum det gäller.

Förskolan kommer sedan att kontakta dig för tider för introduktion.

Upplägg för introduktionen

Utgångspunkten är att introduktionen sker under 10 dagar och kan anpassas utifrån ditt barns behov. Det kan innebära att introduktionen kan bli kortare eller längre utifrån barnets behov.

Introduktionen startar en onsdag och avslutas tisdag 10 dagar senare.

Dag 1–5 (onsdag – tisdag)

Barnet är på förskolan tillsammans med vårdnadshavare kl. 09.30 - 11.00 varje dag.

Dag 6–10 (onsdag – tisdag)

 • Dag 6: barnet är på förskolan kl. 09.00 - 12.00 och barnet äter lunch med vårdnadshavare.
 • Dag 7: barnet börjar kl. 09.00 och barnet är kvar vid lunch, hämtas kl. 12.00
 • Dag 8: barnet börjar kl. 09.00 och barnet är kvar vid lunch och vila, hämtas kl. 13.00
 • Dag 9: barnet börjar kl. 09.00 och barnet hämtas kl. 14.00
 • Dag 10: barnet börjar kl. 09.00 och barnet hämtas kl. 14.00

Att göra under introduktionen på förskola

I samband med att ditt barn börjar på förskolan finns det en del saker du behöver göra, som till exempel registrera inkomstuppgifter och lämna schema för barnets tid på förskolan. Du kan inte lämna uppgifterna innan barnets första dag på förskolan.

Från och med barnets första dag på förskolan behöver du:

För att vi ska kunna nå dig som vårdnadshavare behöver du fylla i ditt telefonnummer och din e-postadress i Skolplatsen.

Kontrollera att den inkomst du angav vid ansökan till förskola stämmer.

Mer information om inkomstuppgifter i förskolan

För att vi ska veta vilka tider ditt barn ska vara på förskolan behöver du registrera ditt barns schema i e-tjänsten.

Mer information om schema i förskola

I förskolan använder vi Unikum för dokumentation, men också för information och delaktighet för dig som vårdnadshavare. Ett tips är därför att ladda ner appen Unikum Familj som du hittar i App Store och Google Play.

Här hittar du frågor och svar om Unikum

Om ditt barn är i behov av specialkost anmäler du det via vår e-tjänst.

Läs mer om specialkost

Om ditt barn har allergier kontaktar du förskolan i samband med introduktionen och berätta om eventuella allergier

Bra att veta för dig med barn i förskolan

Här hittar du information om ditt barns utrustning och kläder, sammanslagningar och planeringsdagar, kommunikation med dig om vårdnadshavare samt försäkring, tystnadsplikt och anmälningsplikt

Bra att veta för dig med barn i förskolan

Vi vill minska smittspridningen inom förskolan. God hygien är viktigt då det kan bidra till friskare barn och lägre sjukfrånvaro.

Personalen tvättar händerna

Personalen tvättar händerna med handdesinfektionsmedel och låter sedan händerna lufttorka

 • när de kommer till arbetet
 • när de hjälpt barn att snyta sig eller snutit sig själv
 • efter utevistelse
 • efter toalettbesök och varje enskilt blöjbyte
 • innan de lagar mat, dukar eller serverar.

Barnen tvättar händerna

Barnen tvättar händerna med flytande tvål och rinnande vatten på alla ytor på händerna. De torkar händerna med en pappershandduk och stänger sedan av kranen med den

 • när de kommer till förskolan
 • när de snutit sig
 • efter vistelse utomhus
 • efter toalett besök/blöjbyte
 • innan de äter.

Barnens toalettbesök

 • Barnen får vid behov hjälp med handtvätt.
 • Pottor tvättas och desinficeras i tvättho vid skötbord.
 • Personal som hjälpt barnet tvättar/desinficerar händerna.
 • Toalettborstar hålls utom räckhåll för barnen.

Blöjbyte

 • Görs på särskild plats på plastdyna eller engångsunderlägg.
 • Torka med torr papperstvättlapp (ej frottéhandduk).
 • Blöjor kastas i plastpåse eller hink som står oåtkomligt för barnen.
 • Använd plasthandskar/motsvarande vid blöjbyte (plastpåse går bra).
 • Tvätta skötbordet med ytdesinfiktionsmedel mellan varje blöjbyte.
 • Personalen tvättar och desinficerar händerna efter avslutat blöjbyte.

Tandborstning

 • Barnen ska inte borsta tänderna på förskolan.
 • Vatten ska drickas i engångsmuggar.

Blödningar

 • Allt blod ska betraktas som möjligt smittsamt och bör hanteras med samma försiktighet som urin och avföring.
 • Använd plasthandskar/motsvarande vid näsblödning eller annan blödning hos barnen. I nödfall duger en plastpåse mycket bra!
 • Tvätta och desinficera händerna när du tagit av dig hanskarna/plastskyddet.

Vem kontaktar jag om jag har frågor?

Frågor om:

 • Introduktionen– kontakta din förskola
 • Schema, inkomst och fakturor – kontakta din förskolas administratör. Kontaktuppgifterna hittar du under respektive förskola
 • Placeringen – kontakta handläggaren för placeringen. Kontaktuppgifterna hittar du på placeringsbeslutet