Nattis

Två barn som umgås med en förskollärare

Nattis finns på Kålhagens förskola där en avdelning är öppen dygnet runt, året om. På Nattis går barn från andra kommunala och fristående förskolor och fritidshem i Hudiksvalls kommun.

Vem kan få plats på Nattis?

Nattis är till för barn till vårdnadshavare i hela kommunen som arbetar på obekväm arbetstid och har behov av omsorg på kvällar, nätter och helger.

Barnet kan gå på Nattis från ett års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

  • Vid gemensam vårdnad krävs att båda vårdnadshavarna arbetar under de tider som Nattis önskas.
  • Om man har gemensam vårdnad men en av vårdnadshavarna är bosatt utanför kommunen, baseras beslutet för placering på Nattis på förutsättningarna för den vårdnadshavare som är bosatt inom Hudiksvalls kommun.
  • I familjer där endast en är vårdnadshavare, har vårdnadshavarens barn möjlighet till plats på Nattis oberoende om sambo, make eller maka är föräldraledig eller arbetssökande. Barnets närvarotid utgår ifrån vårdnadshavarens arbetstid, studietid och restid.
  • Endast en avgift debiteras även om barnet har placering både på Nattis och en placering vid annan förskola under dagtid.

Hur ansöker jag?

Ansök om plats på Nattis på blanketten ”Ansökan om Förskoleplats/Fritidshem/Nattis”. I samband med ansökan behöver vi också intyg om obekväm arbetstid och arbetsschema från båda vårdnadshavarna.

Hur registrerar jag schema för nattis?

Du kan registera och meddela ändringar i scheman eller arbetstider via vår e-tjänst eller blanketten som skickas till dig via post.

Mer information om schema för barn i förskolan

Hur reser mitt barn till och från Nattis?

Du som vårdnadshavare är ansvarig för att hämta ditt barn på Nattis för att lämna barnet på den förskola eller skola som barnet är inskrivet i under dagtid. Det innebär också att du ansvarar för att hämta barnet på förskolan eller skolan för att lämna barnet på Nattis för omsorg under kvälls- och nattetid.

Om det finns speciella skäl som gör att du inte kan hämta och lämna barnet på Nattis kan kommunen fatta beslut om att erbjuda resor med taxi. Skälen kan exempelvis vara att båda vårdnadshavarna arbetar på obekväm arbetstid och att ni inte har möjlighet att skjutsa barnet mellan Nattis, förskola och skola.

Du kan ansöka om resor även om barnet går på en friskola, dit man normalt inte har skolskjuts.

Hur säger jag upp min plats på nattis?

Du säger upp din placering på nattis via vår e-tjänst.

Mer information om uppsägning av plats i förskolan