Nya förskolor

En byggarbetsplats

Just nu planeras och byggs nya 6-avdelningsförskolor runt om i kommunen. Syftet är att ersätta uttjänsta lokaler och göra det möjligt att lämna tillbaka de moduler som idag används som tillfälliga lokaler på en del förskolor.

Nybyggnationerna är en del av inriktningsbeslutet och genomförandeplanen för förskolan i Hudiksvalls kommun. Bygget av nya 6-avdelningsförskolor gör att förskolan kan avyttra moduler som idag används som ersättningslokaler.

Genom nybyggnationerna kan lokalkostnaderna effektiviseras samtidigt som förskolan kan erbjuda ändamålsenliga lokaler och skapa en bra arbetsmiljö för både barn och personal.

Mer information om aktuella nybyggnationer:

Ny förskola i Helenedal

Planerade förskolor:

  • Sandvalla
  • Kattvikskajen/Västra hamnen