Åviks förskola

Åviks förskola

Åviks förskola finns i ett villaområde med gångavstånd till både centrum och natur. I direkt anslutning till förskolan finns en allmän lekplats som förskolan har tillgång till.

Åviks förskola vill ge varje barn initiativförmåga, nyfikenhet, inre motivation/bekräftelse, engagemang, egenansvar, mod, kreativitet och fantasi. Utifrån barnets intresse, behov och förutsättningar formar vi våra lärmiljöer.

Barnen är i en trygg miljö ute och inne som uppmuntrar till lek och aktiviteter som är anpassade för barnen. Vi värnar också om utevistelsens betydelse för hälsan. Barnen erbjuds göra egna val utifrån barnet intresse och behov. På vår förskola erbjuds barnen att arbeta teknik, naturvetenskap, matematik, språk, musik, rörelse, drama och kultur.

Om Åviks förskola

Åviks förskola ligger i ett villaområde med gångavstånd till centrala Hudiksvall.

Visa Åviks förskola på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förskolan består av två avdelningar

 • Åsen: 1-3 år
 • Dalen: 3-5 år

 • 06.30: Öppning på avdelningen Åsen, vid behov 06.00
 • 08.00; Frukost äts på båda avdelningarna
 • Förmiddag: Språkutvecklande samlingar har vi varje dag i form av sång, rörelse, berättande och Före Bornholm samlingar där vi sjunger, använder rim och ramsor, lekar och berättar sagor. Projekt, utevistelse, utbildning under lekfulla former
 • 11.15: Lunch
 • Eftermiddag: Högläsning, sovvila, lek och skapande.
 • 14.00: Mellanmål
 • Utevistelse/lek
 • 17.30: Stängning, vid behov 18.30

Förskolans verksamhet

Med läroplanen och kommunens verksamhetsmål som grund, är strävan att skapa en positiv upplevelse av lärandet. Där lek, glädje och ett lustfyllt lärande står i centrum.

Barnen erbjuds utrymme att ställa frågor, berätta, reflektera, lära sig hantera konflikter och se sig själv som en kompetent individ.

Utifrån läroplanen strävar vi efter att ge barnen möjlighet till:

 • Att utveckla sin kreativa förmåga i berättande, rörelse, dans, drama, musik, sång och bild.
 • Att lära sig begrepp, kroppsuppfattning, enkel matematik, om färg, form och bokstäver.
 • Att vara ute i närmiljön och lära sig om skog, mark, djur och kretslopp och bli medvetna om miljön.
 • Att lära sig om demokrati genom gemensamma beslut, visa hänsyn och respekt för alla människor, djur och natur.

Vi strävar efter att skapa lekfulla, utmanande och lärande miljöer utomhus och inomhus tillsammans med barnen. Där barnens intresse och nyfikenhet tas tillvara, och deras lust till lärande och utveckling gynnas. Vi observerar och intervjuar barnen för att få fatt i deras intressen till kommande projekt.

Språket

Vi lägger stor vikt vid de dagliga samtalen med barnen och vi bekräftar med ord vad barnen ser, gör och upplever. Lärmiljöerna på avdelningarna är utformad så möten för samtal och kommunikation gynnas. Vi har även läsmiljöer som inbjuder till läsning. Vi använder oss av ett lässchema där vi kartlägger barnens intresse för böcker.

I hallen har vi en bokhylla med böcker där du och ditt barn erbjuds hemlån.

Personalen på förskolan är medforskare i barnens vardag där vi genom att ställa öppna frågor uppmuntrar barnen att ställa hypoteser, resonera och argumentera.

Vi har språksamlingar utifrån Före Bornholm material i mindre grupper samt
samlingar där vi använder oss av högläsning, boksamtal, sagolådor, språkpåsar och bilder.

Entreprenöriellt lärande

Vi strävar efter att skapa lärmiljöer som inbjuder till att barnen kan utveckla sin fantasi och sitt eget lärande. Vi erbjuder synligt och tillgängligt material, som uppmuntrar till skapande och konstruktion.

Genom dokumentation och reflektion tillsammans med barnen tar vi tillvara på och lyssnar in barnens intressen, behov och nyfikenhet. Samt ger barnen delaktighet och inflytande över sitt lärande. Detta ligger till grund för undervisningens utveckling och innehåll.

Personalens förhållningssätt och arbetssätt har en tilltro till barnens förmågor, vilket är ett stöd för barnen och ökar deras förutsättningar för att tro på sin egen förmåga.

Inkludering

För oss personal är det viktigt att se och lyssna på varje individ, dela upplevelser, samt möta barnet på dess egen nivå. Utifrån mötet och förståelsen med det enskilda barnet och gruppen planerar vi den dagliga undervisningen. Alla barn skall känna att de är i ett meningsfullt sammanhang under hela dagen.

Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar, så att de utvecklas så långt som möjligt.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med undervisning och utbildning:

Undervisning och utbildning i förskolan

 • Föräldramöte september/oktober
 • Luciafirande för barn och personal.
 • Jullunch med traditionell julmat för barn och personal.
 • Julgransplundring; vi dansar ut julen
 • Forum för samråd för föräldrar
 • Påskfirande och påsklunch för barn och personal.
 • Vi firar Förskolans dag med olika aktiviteter i maj.
 • Sommarpicknick tillsammans med barn och föräldrar innan sommaruppehållet.
 • Midsommarfirande för barn och personal.

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun firar högtider och födelsedagar.

Firande av högtider och födelsedagar i förskolan

Åviks förskola bedriver utbildning för att ge varje barn förutsättningar till utveckling och lärande enligt lärande förvaltningens verksamhetsidé – Jag kan, jag vill, jag vågar och jag gör!

Åviks förskolas vision: ”Jag vill, jag vågar, jag kan och vi lär tillsammans”.

Vi strävar efter att skapa en trygg miljö för barn, där barn kan utveckla sin identitet i samspel med andra barn och vuxna i leken, i det sociala samspelet och den planerade undervisningen. Förskolan arbetar utifrån ett gemensamt projekt varje år.

Förskolan bjuder in till forum för samråd med innehåll av olika teman. Forumet är en arena för samarbete mellan förskolan och hem. Vi lägger stor vikt på det dagliga samtalet och tar tillvara på dina önskemål och intresse.

Du kan ta del av barnets lärande i verktyget Unikum.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med delaktighet och inflytande:

Delaktighet och inflytande i förskolan

För varje förskola finns det en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Prata med din förskola om du vill ta del av planen.

Läs mer om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling på våra förskolor:

Plan mot diskriminering och kränkande behandling inom förskolan

Förskolan har ett tillagningskök och maten tillagas av vår kock. Vi får god och näringsriktig mat. Frukost, lunch och mellanmål serveras. Vi äter även frukt under dagen.

Läs mer om maten i förskolan:

Mer information om mat till förskolor och skolor

Du anmäler specialkost för sitt barn via vår e-tjänst.

Mer information om specialkost

Här har vi samlat information om ditt barns utrustning, planeringsdagar och annan information som är bra att veta för dig som har barn i förskolan.

Bra att veta för dig med barn i förskolan

Vanliga frågor och svar

När ditt barn ska börja på förskola måste du ansöka om en plats för att få en placering på en förskola. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om förskola:
Ansök om förskoleplats

Om ditt barn är sjukt, kontakta alltid förskolan. Meddela alltid personalen dagen före ditt barn kommer tillbaka till förskolan. Det är barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet äter, sover och orkar delta i verksamheten, som är avgörande för om barnet kan vistas i förskolan.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar för att undvika smitta i förskolan.

Läs mer om hur vi jobbar med smitta i förskolan

Om ditt barn avviker från sitt planerade schema hos oss och vi saknar information från dig om det kommer vi kontakta dig. Först via telefon och sedan brev.