Dellens förskola

Dellens förskola

Dellens förskola är en en-avdelningsförskola, som är uppdelad i två grupper under stor del av dagen, inrymd i en före detta lärarbostad. Huset är i två våningar, så det finns goda möjligheter att dela in barnen i mindre grupper. Husets charm bidrar till att miljön på förskolan upplevs varm och välkomnande.

Förskolan har en utegård på baksidan huset med sandlåda och fina gräsytor. Lek-och lärmiljöerna utomhus utvecklas och förändras efter barnens behov och intressen. Förskolan har tillgång till gungor på den före detta skolgården.

Om Dellens förskola

Dellens förskola ligger i Norrbo med utsikt över Dellen. Förskolan ligger vackert med skog, äng och sjö i närheten, miljöer som används flitigt av barn och personal.

Visa Dellens förskola på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dellens förskola är en en-avdelningsförskola

  • 06.00 Förskolan öppnar
  • 08.00 Frukost
  • 11.00 Lunch
  • 14.30 Mellanmål
  • 17.30 Förskolan stänger

Förskolans verksamhet

Vi har fokus på språk och kommunikation och böcker, sagor, läsning och boksamtal är en stor och framträdande del i verksamheten.

Öka läsning

Vi erbjuder mångfald av böcker och utvecklande boksamtal tillsammans med personalen. Inspirerande miljöer som lockar till bokläsning och utvecklande boksamtal.

Inkludering

Vi jobbar med tema tillsammans med barnen där vi samtalar och reflekterar över vårt förhållningssätt och allas olika värderingar. Vi skapar förutsättningar för alla barns delaktighet utifrån allas olika förutsättningar och möjligheter.

Entreprenöriellt lärande

Vi skapar lärmiljöer och förutsättningar för barnen att få prova och hitta egna lösningar. Medforskande personal som uppmuntrar och stöttar i barnens processer.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med undervisning och utbildning:

Undervisning och utbildning i förskolan

Förskolan firar återkommande traditioner, en del tillsammans med dig, en del bara barn och personal.

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun firar högtider och födelsedagar.

Firande av högtider och födelsedagar i förskolan

"Jag kan, jag vill, jag vågar" är grunden i vårt arbete och bygger på vår tro på det kompetenta barnet. Alla ska få uppleva att lyckas och göra framsteg och tillsammans firar vi framgång!

Vi tycker att den dagliga kontakten med dig är viktig och ser gärna att den bygger på ömsesidigt förtroende. Vi har föräldramöten, forum för samråd och utvecklingssamtal.

Vi har också enkäter som du får svara på som sedan blir underlag för att utveckla vår verksamhet.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med delaktighet och inflytande:

Delaktighet och inflytande i förskolan

För varje förskola finns det en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Prata med din förskola om du vill ta del av planen.

Läs mer om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling på våra förskolor:

Plan mot diskriminering och kränkande behandling inom förskolan

Här har vi samlat information om ditt barns utrustning, planeringsdagar och annan information som är bra att veta för dig som har barn i förskolan.

Bra att veta för dig med barn i förskolan

Alla barn äter i den intilliggande restaurangen Dellengrytan, en grupp av barn äter i matsalen och en grupp inne på förskolan, där även Hudiksvalls resurscentrum, HRC, äter. Detta ger bra social träning och barnen blir bekanta med HRC och deras brukare och personal.

Läs mer om maten i förskolan:

Mer information om mat till förskolor och skolor

Du anmäler specialkost för sitt barn via vår e-tjänst.

Mer information om specialkost

Vanliga frågor och svar

När ditt barn ska börja på förskola måste du ansöka om en plats för att få en placering på en förskola. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om förskola:
Ansök om förskoleplats

Om ditt barn är sjukt, kontakta alltid förskolan. Meddela alltid personalen dagen före ditt barn kommer tillbaka till förskolan. Det är barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet äter, sover och orkar delta i verksamheten, som är avgörande för om barnet kan vistas i förskolan.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar för att undvika smitta i förskolan.

Läs mer om hur vi jobbar med smitta i förskolan

Om ditt barn avviker från sitt planerade schema hos oss och vi saknar information från dig om det kommer vi kontakta dig. Först via telefon och sedan brev.