Fridhems förskola

Fridhems förskola

Förskolan ligger i Hudiksvalls västra stadsdel med närhet till Håsta skola, F-6. Vi har nära till natur, skog och stadsmiljö.

Fridhems förskola har en personalgrupp med lång erfarenhet från arbete i förskoleverksamhet och alla har pedagogisk utbildning. Ett gott samarbete och god gemenskap råder mellan avdelningarna och arbetslagen.

Om Fridshems förskola

Förskolan är organiserad i tre avdelningar.

  • Skogen, 1-3 år
  • Sagan, 3-5 år
  • Sången, 3-5 år

  • 06.30 Förskolan öppnar (vid behov 06.00)
  • 08.00 Frukost
  • 11.15 Lunch
  • Ca 14.30 Mellanmål
  • 17.30 Förskolan stänger (vid behov 18.30)

De barn som kommer före kl 07.30 lämnas på avdelningen Skogen. Barn som kommer efter kl 07.30 lämnas på sin egen avdelning.

För att få en lugn och bra start på dagen vill vi att de barn som skall äta frukost hos oss lämnas senast kl 07.50. Frukosten pågår till ca kl 08.30.

Förskolans verksamhet

På Fridhems förskola erbjuds barnen lustfyllda, kreativa och utvecklande
lärandemiljöer. Vi vill värna om ett öppet, välkomnande klimat, som ökar trivseln och tryggheten för barnen. Detta i sin tur ger barnen tillit till sig själva och sin egen kompetenta förmåga. Vi jobbar med teman utifrån barnens intressen och behov, vilket utgör innehållet i undervisningen.

I all vår verksamhet uppmuntrar vi barnen att samarbeta, respektera varandra och mötas under demokratiska former. För att belysa att olikheter är bra lyfter vi och tar tillvara på barn och personals olikheter som en tillgång i verksamheten.

Vi uppmärksammar barnen på vilka stora tillgångar vi är för varandra i vår egen lärprocess. Vi tillbringar stora delar av dagarna utomhus, antingen på gården, i vår närmiljö eller ute i naturen. Vi använder bl a naturen som en lärmiljö. Vi personal är medforskare och medupptäckare på samma sätt som inomhus. Vi värnar också om utevistelsens betydelse för vår hälsa.

På vår förskola arbetar kreativ och innovativ personal. Barnen erbjuds ett stort utbud av valmöjligheter. Skapande, musik, drama och kultur finns dagligen med i vår verksamhet. I leken bearbetar barnen sina upplevelser och tar in nya kunskaper i samspel med andra. Hos oss på Fridhems förskola får leken ta stor plats.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med undervisning och utbildning:

Undervisning och utbildning i förskolan

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun firar högtider och födelsedagar.

Firande av högtider och födelsedagar i förskolan

Glädje – Trygghet – Respekt

På Fridhems förskola erbjuds barnen lustfyllda, kreativa och utvecklande lärandemiljöer. Vi strävar mot att dagarna ska vara lustfyllda och innehålla mycket glädje. Vi vill värna om ett öppet, välkomnande klimat som ökar trivseln och tryggheten för barnen. Detta i sin tur ger barnen tillit till sig själva och sin egen kompetenta förmåga.

Du introduceras genom ett föräldramöte-forum för samråd där vi presenterar vårt arbetssätt och visar vår lärandemiljö. Vi arbetar för att varje barn skall få en trygg och bra start i förskolan. Inskolningen är individanpassad och vi har ett inskolningsföräldramöte för nya familjer på förskolan.

Vi lägger stor vikt på den dagliga kontakten med dig. I Unikum skickar vi kontinuerligt ut information om utbildningen, månadsbrev, glimtar från verksamheten samt lärloggar om barnens utveckling.

Vi har utvecklingssamtal en gång/år, samt föräldramöte och forum för samråd. Varje vår uppmanar vi er att vara delaktiga i utvärdering av undervisning genom att besvara vår föräldraenkät från Qualis kvalitetssäkringssystem. Enkäten används som underlag i vårt systematiska kvalitetsarbete. Det är viktigt för oss att få era synpunkter och åsikter om vår undervisning som en del i vårt utvecklingsarbete.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med delaktighet och inflytande:

Delaktighet och inflytande i förskolan

För varje förskola finns det en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Prata med din förskola om du vill ta del av planen.

Läs mer om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling på våra förskolor:

Plan mot diskriminering och kränkande behandling inom förskolan

Förskolan har ett tillagningskök där all mat tillagas av vår kokerska. Vi får god och näringsriktig mat. Frukost, lunch och mellanmål serveras. Vi äter även frukt under dagen.

Läs mer om maten i förskolan:

Mer information om mat till förskolor och skolor

Du anmäler specialkost för sitt barn via vår e-tjänst.

Mer information om specialkost

Här har vi samlat information om ditt barns utrustning, planeringsdagar och annan information som är bra att veta för dig som har barn i förskolan.

Bra att veta för dig med barn i förskolan

Vanliga frågor och svar

När ditt barn ska börja på förskola måste du ansöka om en plats för att få en placering på en förskola. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om förskola:
Ansök om förskoleplats

Om ditt barn är sjuk eller av annan anledning är frånvarande, kontakta alltid förskolan på morgonen eller så snart som möjligt. Meddela oss gärna senast kl 08.00.

Meddela alltid personalen dagen före ditt barn kommer tillbaka till förskolan. Tänk på att det kan vara bra med en extra ledig dag efter sjukdom.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar för att undvika smitta i förskolan.

Läs mer om hur vi jobbar med smitta i förskolan

Om ditt barn avviker från sitt planerade schema hos oss och vi saknar information från dig om det kommer vi kontakta dig. Först via telefon och sedan brev.