Helenedals förskola

Bild barn som hoppas hage. Över ligger en textplatta med texten "Bild kommer inom kort"

Helenedals förskola är en nybyggd förskola som ligger i de östra delarna av Hudiksvall. På förskolan planeras dygnet-runt-verksamheten med Nattis för barn som har föräldrar som arbetar kvällar, nätter och helger.

Helenedals förskola är en nybyggd förskola. Förskolan kommer att vara klar för inflytt september 2024.

Du kan ansöka om en plats till Helenedals förskola redan nu:

Ansök om eller säg upp förskoleplats

Nattis

På Helenedals förskola finns en avdelning som är öppen dygnet runt, året om - Nattis. För att få en plats på nattis behöver du göra en separat ansökan. Läs mer och ansök här:

Nattis

Om Helenedals förskola

Förskolan ligger på Agövägen 6 i de östra delarna av Hudiksvall.

Förskolan består av 6 avdelningar:

  • Drakön
  • Agön
  • Kråkön
  • Bålsön
  • Olmen
  • Kastellholmen (Nattis)

Förskolan kommer att ha en gemensam öppning och stängning.

En dag på förskolan innehåller barns omsorg, trygghet, utveckling och lärande utifrån barnen delaktighet och inflytande. Tillgängliga och utmanande lärmiljöer där barnen själva kan utforska sitt eget lärande tillsammans med kamrater och pedagoger.

Förskolans verksamhet

Undervisning för hållbart lärande

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Omsorg, utveckling och lärande

Utbildningen på vår förskola ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Vårt holistiska arbetssätt väver vi in läroplanområden med varandra. Ut forskande, nyfikenhet och lust att lära ska vara grunden för utbildningen. Den skall präglas av omsorg, glädje, utveckling och lärande.

Barns språkutveckling

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra samt att uttrycka sina tankar. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner. För att främja barnens språkutveckling använder vi oss av Bornholmsmodellen, högläsning, boksamtal, språkpåsar, sagolådor och flanosagor. Vi arbetar med tecken som stöd för att stimulera barns språkutveckling. Våra lärmiljöer skapar möjligheter samspel och kommunikation.

Matematik

Utveckla sin förståelse för grundläggande egenskaper i begrepp, tal, mätning, mönster och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum. Använda matematik för att undersöka, reflektera över och prova olika lösningar av egna och andras problemställningar. Programmering är ett verktyg som vi arbetar med.

Naturvetenskap och teknik

Utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material. Arbeta med vardagsteknik, upptäcka hur saker och ting fungerar när det gäller teknik och naturkunskap. Utveckla sin förståelse för egen delaktighet i naturens kretslopp samt lära sig om växter och djur. Förskolan har utbildning i NTA lådor (teknik och natur för alla) som vi arbetar med regelbundet. Grön flagg - odla, sortera, kompostera, utforska närmiljön och kretslopp.

Barns delaktighet inflytande

Skapa lärmiljöer med lyhörd personal som samarbetar med barnen. Utveckla förmåga hos barn att kunna utrycka sina tankar och åsikter och där få möjlighet att påverka sin situation. Att utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar samt förskolans miljö. Att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Normer och värden

Alla barn skall känna att de är i ett meningsfullt sammanhang under hela dagen. Sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Skapa trygghet, hänsynstagande god självkänsla samt arbeta med allas lika värde. Att barnen skall känna sig lyssnad på, samt att kunna lyssna på andra.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med undervisning och utbildning:

Undervisning och utbildning i förskolan

Vi firar påsk, förskolans dag, midsommar, picknick med föräldrarna på förskolans gård, lucia och jul.

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun firar högtider och födelsedagar.

Firande av högtider och födelsedagar i förskolan

Helenedals förskola, en plats som genomsyras av trygghet, delaktighet och glädje med fokus på barns bästa i deras livslånga lärande.

Jag vill, Jag vågar och Jag kan..

Vi lägger stor vikt på det dagliga samtalet med vårdnadshavare för att skapa en god relation och trygghet för barn och vårdnadshavare.

Unikum är vårt digitala verktyg att ge vårdnadshavare förutsättningar att kontinuerligt följa sitt barns utveckling och lärande på förskolan.

Förskolan erbjuder samverkan med hemmet i olika former. Varje höst och vår har vi möte med vårdnadshavare där vi lyfter olika områden från vår läroplan. Forumet är en arena för samarbete mellan förskolan och hem.

Vi lägger stor vikt på det dagliga samtalet och tar tillvara på föräldrarnas önskemål och intresse.

En kväll på våren bjuder vi in till picknick eller information inom något läroplansområde.

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med delaktighet och inflytande:

Delaktighet och inflytande i förskolan

För varje förskola finns det en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Prata med din förskola om du vill ta del av planen.

Läs mer om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling på våra förskolor:

Diskriminering och kränkande behandling - förskolan

Förskolan har eget kök och maten lagas på plats. På förskolan finns en stor och liten matsal.

Planen är de äldre barnen på förskolan ska få vara små kockar i köket.

Frukost, lunch och mellanmål serveras i förskolans matsal. För de yngre barnen kan vi servera måltiderna på avdelning om behovet finns.

Läs mer om maten i förskolan:

Mat till förskolor och skolor

Du anmäler specialkost för sitt barn via vår e-tjänst.

Specialkost och anpassad måltid

Här har vi samlat information om ditt barns utrustning, planeringsdagar och annan information som är bra att veta för dig som har barn i förskolan.

Bra att veta för dig med barn i förskolan

Vanliga frågor och svar

När ditt barn ska börja på förskola måste du ansöka om en plats för att få en placering på en förskola. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om förskola:
Ansök om eller säg upp förskoleplats

Om ditt barn är sjukt, kontakta alltid förskolan. Meddela alltid personalen dagen före ditt barn kommer tillbaka till förskolan. Det är barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet äter, sover och orkar delta i verksamheten, som är avgörande för om barnet kan vistas i förskolan.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar för att undvika smitta i förskolan.

Smitta i förskolan