Kålhagens förskola

Kålhagens förskola

Kålhagens förskola ligger i centralt i Hudiksvall i närheten av Borgarparken. På förskolan finns dygnetrunt verksamheten med Nattis för barn som har föräldrar som arbetar kvällar, nätter och helger.

Vi har nära till natur, skog och stadsmiljö. Förskolan står för ett gott samarbete och ett gemensamt förhållningssätt som bygger på ett entreprenöriellt lärande.

På gården har vi en motorikbana, teknikbod, snickarbod cykelbana, lekplats, trädgårdsland, komposter, bärbuskar och områden med gräs.

I vårt arbete ser vi alltid det kompetenta barnet. Vi samarbetar med barnen och ger dem inflytande över dagen.

Nattis

På Kålhagens förskola finns avdelning som är öppen dygnet runt, året om - Nattis. För att få en plats på nattis behöver du göra en separat ansökan. Läs mer och ansök här:

Nattis

Om Kålhagens förskola

Kålhagens förskola ligger i östra delen av Hudiksvall i närheten av Borgarparken.

Visa Kålhagens förskola på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förskolan består av fem avdelningar:

 • Paprikan 1-3 år
 • Tomaten 1-3 år
 • Gurkan 3-5 år
 • Moroten 3-5 år
 • Rödbetan 3-5 år

 • 06.15: Förskolan öppnar.
 • 8.00: frukost
 • Förmiddag: Aktiviteter, både ute och inne.
 • 11.00: lunch för barnen på 1-3 årsavdelningarna
 • 11:30 lunch för barnen från 3-5 årsavdelningarna
 • Efter lunchen: lässamling för de äldre barnen. De yngre barnen sover inne.
 • 14.00 mellanmål för barnen på 1-3 årsavdelningarna
 • 14.30 mellanmål för barnen på 3-5 årsavdelningarna
 • 17.45 förskolan stänger

Vi har gemensam öppning på avdelning Paprikan för de barn som kommer före 07:00 därefter går Rödbets-, Morots- och Gurkbarnen till avdelningen Gurkan. Från 7:30 är vi uppdelade avdelningsvis.

Förskolans verksamhet

Kålhagens förskola vill utveckla varje barn initiativförmåga, nyfikenhet, inre motivation/bekräftelse, engagemang, egenansvar, mod, kreativitet och fantasi. Utifrån barnets intresse, behov och förutsättningar formar vi våra lärmiljöer.

Barnen är i en trygg miljö ute och inne som uppmuntrar till lek och aktiviteter som är anpassade för barnen. Vi verkar för att ge barnet möjligheter till utveckling och lärande. Vi värnar också om utevistelsens betydelse för hälsan. Barnen erbjuds göra egna val utifrån intresse och behov. Förskolan erbjuder teknik, naturvetenskap, matematik, språk, musik, drama och kultur.

Kålhagens vision för hållbart lärande

Det skall vara lätt att göra rätt på ett hållbart sätt. En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Barns språkutveckling

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra samt att uttrycka sina tankar. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner. För att främja barnens språkutveckling använder vi oss av Bornholmsmodellen, högläsning, boksamtal, språkpåsar, sagolådor och flanosagor. Vi arbetar med tecken som stöd för att stimulera barns språkutveckling.

Inkludering

Alla barn skall känna att de är i ett meningsfullt sammanhang under hela dagen. Vi strävar efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Vi vill skapa trygghet, hänsynstagande god självkänsla samt arbetar med allas lika värde. Att barnen skall känna sig lyssnade på, samt att kunna lyssna på andra.

Entreprenöriellt lärande

Lärmiljöerna skapas i ett samarbete mellan lyhörd personal och barnen.

Vi vill utveckla förmåga hos barnen att kunna utrycka sina tankar och åsikter och där få möjlighet att påverka sin situation. Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar samt förskolans miljö. Vi strävar även efter att barnen ska förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Verksamhetens innehåll

Vi har gemensamma fokusområden från förskolans läroplan som vi arbetar med utifrån barnens intresse. Förskolan arbetar med bokprojekt med olika teman som vi följer under året.

Vi arbetar med dokumentation med barnen där de får reflektera över sitt eget lärande.

Förskolan samarbetar mellan avdelningarna för att barnen skall få fler möjligheter till val av kamrater och lärmiljöer.

Leken och ett lustfyllt lärande genomsyrar verksamhetens undervisning.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med undervisning och utbildning:

Undervisning och utbildning i förskolan

 • Vi uppmärksammar årets högtider.
 • Förskolans dag uppmärksammar vi på olika sätt utifrån barnens inflytande.
 • Avdelningarna planerar sin egen årsavslutning i maj/juni.
 • Vi uppmärksammar den internationella barndagen.

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun firar högtider och födelsedagar.

Firande av högtider och födelsedagar i förskolan

På Kålhagens förskola vill vi att barnens skall känna:

Jag vill, Jag vågar och Jag kan.

Vår förskola står för ett gott samarbete och ett gemensamt förhållningssätt som bygger på ett entreprenöriellt lärande. I vårt arbete ser vi alltid det kompetenta barnet. Vi samarbetar med barnen och ger dem inflytande över dagen. På Kålhagens förskola vill vi att alla barn skall utveckla initiativförmåga och nyfikenhet för att uppfylla vår vision Jag vill, Jag vågar och Jag kan.

Vi arbetar för att den dagliga kontakten med dig ges stort utrymme, så du känner dig trygg att lämna barnen i vår verksamhet. Vi erbjuder också föräldramöte en gång per termin.

Inskolnings- och utvecklingssamtalen som är ett sätt för personal och dig att mötas för att tala om barnet och dess lärande i förskoleverksamheten.

Förskolan bjuder även in till forum för samråd med innehåll av olika teman. Forumet är en arena för samarbete mellan förskolan och hemmet.

Vi lägger stor vikt på det dagliga samtalet och tar tillvara på dina önskemål och intresse.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med delaktighet och inflytande:

Delaktighet och inflytande i förskolan

För varje förskola finns det en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Prata med din förskola om du vill ta del av planen.

Läs mer om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling på våra förskolor:

Plan mot diskriminering och kränkande behandling inom förskolan

På förskolan har vi egna kokerskor som lagar näringsrik och vällagad kost. Vi satsar på ekologiskt och kravodlad mat.

Frukost består av gröt och mjölk eller fil och flingor, sylt, smörgås, pålägg och grönsak. Barnen serveras också mellanmål och frukt under dagen.

Läs mer om maten i förskolan:

Mer information om mat till förskolor och skolor

Du anmäler specialkost för sitt barn via vår e-tjänst.

Mer information om specialkost

Här har vi samlat information om ditt barns utrustning, planeringsdagar och annan information som är bra att veta för dig som har barn i förskolan.

Bra att veta för dig med barn i förskolan

Vanliga frågor och svar

När ditt barn ska börja på förskola måste du ansöka om en plats för att få en placering på en förskola. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om förskola:
Ansök om förskoleplats

Om ditt barn är sjukt, kontakta alltid förskolan. Meddela alltid personalen dagen före ditt barn kommer tillbaka till förskolan. Det är barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet äter, sover och orkar delta i verksamheten, som är avgörande för om barnet kan vistas i förskolan.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar för att undvika smitta i förskolan.

Läs mer om hur vi jobbar med smitta i förskolan

Om ditt barn avviker från sitt planerade schema hos oss och vi saknar information från dig om det kommer vi kontakta dig. Först via telefon och sedan brev.