Linfröets förskola

Linfröets förskola

Linfröets förskola ligger i Näsvikens samhälle, med närhet till skolan och biblioteket.

Vår förskola har en stor, väl inhägnad utegård med områden av skogsdungar och gräsytor, gungor, klätterställningar, sandlådor och asfalterade ytor där barnen kan cykla. Vi har en egen inhägnad gård för de allra yngsta, där de kan leka i lugn och ro, med uppsikt och närvaro av personalen.

Utanför staketet har vi elljusspår och stigar med trevlig skog och natur, dit vi varje vecka tar promenader och utforskar vad som finns i vår närmiljö.

Om Linfröets förskola

  • Aspen: 1–2 år
  • Björken: 3–5 år
  • Rönnen: 3–5 år

  • 06.00 Förskolan öppnar
  • 08.00 Frukost
  • 11.15 Lunch
  • 14.30 Mellanmål
  • 17.30 Förskolan stänger

Öppning mellan 06.00-07.30 sker på Igelkotten för alla barn. Detta gäller även vid stängning 16.30-17.30.

Förskolans verksamhet

Utveckling och lärande, normer och värden och barns inflytande är de områden som är utgångspunkt i alla aktiviteter på förskolan. Vårt kvalitetsarbete pågår ständigt genom att vi utvärderar, följer upp och utvecklar verksamheten.

Vi jobbar temainriktat på alla avdelningar utifrån ett gemensamt projekt för hela huset. Temat bygger på barnens intressen och nyfikenhet. Med hjälp av barnens intressen, nyfikenhet och inflytande utvecklas temats innehåll.

Vi använder oss av dokumentation för att kunna reflektera, utvärdera och utveckla vår förskola så att den blir så bra som den bara kan.

Vi skapar lärmiljöer som inspirerar och utvecklar barnen.

Öka läsning

Vi erbjuder mångfald av böcker och utvecklande boksamtal tillsammans med personal. Inspirerande miljöer som lockar till bokläsning och använder handdockor i läsfixarna.

Inkludering

Vi jobbar med tema tillsammans med barnen där vi samtalar och reflekterar över vårt förhållningssätt och allas olika värderingar. Vi skapar förutsättningar och anpassar verksamheten för alla barns delaktighet utifrån allas olika förutsättningar och möjligheter.

Entreprenöriellt lärande

Vi skapar lärmiljöer och förutsättningar för barnen att få prova och hitta egna lösningar. Ett tillåtande klimat som uppmuntrar och stöttar barnen i deras processer.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med undervisning och utbildning:

Undervisning och utbildning i förskolan

Förskolan firar återkommande traditioner utifrån ett årshjul. Vissa traditioner tillsammans med dig och vissa utan.

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun firar högtider och födelsedagar.

Firande av högtider och födelsedagar i förskolan

Jag kan, jag vill, jag vågar

På vår förskola vill vi att både vuxna och barn ska få möjlighet att genom aktiva val utvecklas och bli det bästa vi kan bli

Förskolans organisation bygger på samverkan och kommunikation och nära dialog med dig. Vi har återkommande utvecklingssamtal, samt barnintervjuer då barnen kan berätta hur de trivs och vad de tycker är roligt och vad de får lära. Varje höst bjuder vi in till föräldramöte. Vi anordnar forum för samråd en till två gånger per läsår.

Vi tycker att den dagliga kontakten med dig är viktig och ser gärna att den bygger på ömsesidigt förtroende.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med delaktighet och inflytande:

Delaktighet och inflytande i förskolan

För varje förskola finns det en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Prata med din förskola om du vill ta del av planen.

Läs mer om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling på våra förskolor:

Plan mot diskriminering och kränkande behandling inom förskolan

Vi har egen kokerska, så när barnen serveras mat är den varm och nylagad.

Läs mer om maten i förskolan:

Mer information om mat till förskolor och skolor

Du anmäler specialkost för sitt barn via vår e-tjänst.

Mer information om specialkost

Här har vi samlat information om ditt barns utrustning, planeringsdagar och annan information som är bra att veta för dig som har barn i förskolan.

Bra att veta för dig med barn i förskolan

Vanliga frågor och svar

När ditt barn ska börja på förskola måste du ansöka om en plats för att få en placering på en förskola. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om förskola:
Ansök om förskoleplats

Om ditt barn är sjukt, kontakta alltid förskolan. Meddela alltid personalen dagen före ditt barn kommer tillbaka till förskolan. Det är barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet äter, sover och orkar delta i verksamheten, som är avgörande för om barnet kan vistas i förskolan.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar för att undvika smitta i förskolan.

Läs mer om hur vi jobbar med smitta i förskolan

Om ditt barn avviker från sitt planerade schema hos oss och vi saknar information från dig om det kommer vi kontakta dig. Först via telefon och sedan brev.