Malsta förskola

Malsta förskola

Malsta förskola ligger 1 mil norr om Hudiksvall och är vackert belägen med promenadavstånd till fina naturområden. Vi erbjuder en verksamhet med trygga, lustfyllda och lärorika lekmiljöer som uppmuntrar till utforskande och lärande.

Förskolan har en kreativ gård där barnens behov av rörelse och gemenskap tillgodoses. En del av gården är skogstomt med ett timrat vindskydd och grillplats. Det finns även cykelbanor, lekstugor, sandlådor, klätterstenar, rutschkanor med mera. Ett stenkast från förskolan ligger Malsta skola och fritidshem.

Om Malsta förskola

Malsta förskola har två avdelningar

 • Enbacken: 1-3 år
 • Björkbacken: 3-5 år

 • 06.00 Förskolan öppnar
 • 07.30 Frukost
 • 09.00 Samling med frukt på respektive avdelning
 • 09.30 Inne eller uteaktiviteter
 • 11.15 Lunch
 • 12.00 Avslappning, sovvila och sagostund.
 • 14.15 Mellanmål
 • 14.45 Inne eller uteaktiviteter
 • 16.30 Fruktstund
 • 17.30 Förskolan stänger

Förskolans verksamhet

Vi erbjuder barnen en varierad verksamhet med olika aktiviteter där både fri lek och mer strukturerad verksamhet ingår. Det är främst genom leken som personalen kan närma sig barnens intressen. Genom att närvara i barnens intressen kan personalen lättare planera utbildningen, på ett för barnen, lustfyllt sätt. Leken är en stor och viktig plats hos oss på Malsta förskola eftersom det även är i leken som barnen har möjlighet att bearbeta sina upplevelser och tar in nya kunskaper genom samspel med andra. Personalen värnar om utevistelsens betydelse för hälsan och planerar en del av utbildning utomhus på förskolans gård eller i närmiljön. Förskolan strävar efter att utforska de närmiljöer som finns kring förskolan genom kontinuerliga promenader och besök till skogen.

Språkutveckling

I vår undervisning med barns språkutveckling använder vi bl.a. böcker, boksamtal, bilder, tecken, sång, rim o ramsor, flanosagor, skapande och knatteorkester. Genom leken ges barnen möjlighet till att utveckla språket i det sociala samspelet. För att stödja och komplettera barnen i deras språkliga och kommunikativa förmågor arbetar vi med TAKK och bildstöd som alternativa kommunikationsmetoder. Vi använder öppna frågor för att uppmuntra barnen till att kommunicera och uttrycka sina egna tankar. Vi följer upp vårt språkarbete inom avdelningen genom att vi använder oss av materialet Före Bornholm och TRAS (tidig registrering av språk). Förskolan arbetar också utifrån vår Handlingsplan språk- och kunskapsutveckling i syfte att bl.a. föra dialog med vårdnadshavare om barnets språk.

Lärmiljöer

Stort fokus för förskolan är våra lärmiljöer, både inomhus och utomhus. Utomhus har våra föräldrar tillsammans med personalen under åren utvecklat: en teknikvägg, stafflier utomhus, bänkar kring vår grillplats, planterat ett äppelträd, gjort flera vågar i sandlådan, lässtuga och målat figurer på barnens hoppstenar. Inomhus erbjuds barnen olika aktiviteter och kan själva påverka vad de vill göra genom samtal och valkort. Förskolan arbetar aktivt med Natur & Hållbar utveckling, vilket innebär att vi arbetar medvetet och kontinuerligt med miljö- och hälsofrågor.

Värdegundsarbete

I förskolans värdegrundsarbete arbetar vi efter förskolans läroplan (Lpfö18) och barnkonventionens huvudprinciper. Vi arbetar med att ge barnen möjlighet att känna trygghet och rätt till sin personliga integritet och identitet. Vi arbetar även med att ge barnen möjlighet att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande samt respekt och förståelse för alla människors lika värde och vilja att hjälpa andra.

Matematik och teknik

Förskolans personal synliggör, leker och samtalar med barnen om matematik och teknik i vardagen. Vid aktiviteter som ex. lek, samtal, påklädning och dukning benämner personalen medvetet bl. a. matematiska begrepp. I undervisningen inom matematik används en metod som heter mattekarusellen. Förskolans båda avdelningar tillhandahåller material både inomhus och utomhus som på ett lekfullt sätt inspirerar och utvecklar barnen inom de matematiska områdena med syfte att väcka barnens nyfikenhet för matematik i vardagen.

Inom teknik arbetar förskolan med bland annat beebots, smartboard, qr-koder och lärplattor. Förskolan försöker även att uppmärksamma barnen på vardagsteknik som vi möter i livet, som att knäppa knappar, öppna/stänga dörrar, dra upp dragkedjor etc.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med undervisning och utbildning:

Undervisning och utbildning i förskolan

 • Lucia firar vi utomhus tillsammans med alla som vill komma.
 • Påskfirande med olika aktiviteter.
 • Förskolan uppmärksammar förskolans dag med olika aktiviteter.
 • Avslutningsresa och avslutningslunch med blivande förskoleklassbarn i slutet av maj.
 • Picknick eller dylikt tillsammans med er föräldrar i slutet av maj eller i början av juni.

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun firar högtider och födelsedagar.

Firande av högtider och födelsedagar i förskolan

På Malsta förskola arbetar vi med demokrati genom att vi lyssnar objektivt och med en öppenhet för varje individ och bemöter varandra med respekt och acceptans. Förskolan arbetar utifrån dessa visioner:

 • Demokrati - alla får göra sin röst hörd.
 • Lyssna objektivt - lyssna aktivt utan värdering.
 • Öppenhet - kunna ta till sig andras tankar och tolkningar.
 • Respekt - visa förståelse för varandras olikheter.
 • Acceptans -godkänna andras förmågor och personligheter
 • Inflytande – att bli lyssnad på
 • Gyllene Regeln – behandla andra som de vill bli behandlade.
 • Tid – tid för reflektion för både barn och vuxna
 • Kommunikation – hur kommunicerar vi? Alla gör så gott de kan här och nu.
 • Flexibilitet – ställa upp för varandra, barn och vuxna.
 • Kompetens – lyfta fram det var och en är bra på.

Forum för samråd

Varje termin anordnar förskolan minst ett forum för samråd, där alla föräldrar bjuds in att delta. Vid dessa tillfällen har man tid för samtal, vara med att påverka, känna delaktighet i vad som händer på förskolan och det skapas en förståelse för förskolan som egen skolform. Förskolan bjuder också in till ex. picknick och fixarkvällar och ibland andra forum.

Kvalitetarbete i förskolan

Förskolan arbetar systematiskt med vårt kvalitetsarbete och använder oss av ett kvalitetsverktyg som heter Qualis. Qualis betyder hur och är vårt system för att kvalitetssäkra vår verksamhet. Varje år i mars/april ber vi er vårdnadshavare besvara en Qualis enkät om vår verksamhet och den kan ni utföra på förskolans dator. Utifrån bland annat resultatet av föräldra- och barnenkäten arbetar förskolan vidare för att utveckla vår verksamhet för att det ska gynna barnen.

Förskolan tar tacksamt emot era tankar och synpunkter kring vår verksamhet.

Hämtning och lämning

Du som förälder ska alltid ta kontakt med någon personal innan du lämnar eller hämtar ditt barn. Tala även om ifall det är någon annan som ska hämta ditt barn, detta för ditt barns säkerhet.

Introduktionen på förskola

Att börja förskolan kan vara en känslofylld period för både ditt barn och dig. Utgångspunkten är att introduktionen sker under 10 dagar och kan anpassas utifrån ditt barns behov. Det kan innebära att introduktionen kan bli kortare eller längre utifrån barnets behov. Läs mer om introduktionen:

Introduktion av nya barn på förskola

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med delaktighet och inflytande:

Delaktighet och inflytande i förskolan

För varje förskola finns det en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Prata med din förskola om du vill ta del av planen.

Läs mer om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling på våra förskolor:

Plan mot diskriminering och kränkande behandling inom förskolan

Här har vi samlat information om ditt barns utrustning, planeringsdagar och annan information som är bra att veta för dig som har barn i förskolan.

Bra att veta för dig med barn i förskolan

Läs mer om maten i förskolan:

Mer information om mat till förskolor och skolor

Du anmäler specialkost för sitt barn via vår e-tjänst.

Mer information om specialkost

Vanliga frågor och svar

När ditt barn ska börja på förskola måste du ansöka om en plats för att få en placering på en förskola. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om förskola:
Ansök om förskoleplats

Om ditt barn är sjukt, kontakta alltid förskolan. Meddela alltid personalen dagen före ditt barn kommer tillbaka till förskolan. Det är barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet äter, sover och orkar delta i verksamheten, som är avgörande för om barnet kan vistas i förskolan.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar för att undvika smitta i förskolan.

Läs mer om hur vi jobbar med smitta i förskolan

Om ditt barn avviker från sitt planerade schema hos oss och vi saknar information från dig om det kommer vi kontakta dig. Först via telefon och sedan brev.