Smedjans förskola

Smedjans förskola

Smedjans förskola ligger i centrala Delsbo. Vi har en stor och fin utegård som inbjuder till lek sommar som vinter. Vi har även närhet till badhus, bibliotek, skog och lekplatser.

Vi vill erbjuda en verksamhet med lustfyllda, lärorika och trygga lekmiljöer som uppmuntrar till utforskande och lärande.

Vårt fokus ligger på språk och har I sagans värld som tema, vi jobbar med dessa mål på ett lekfullt sätt tillsammans med barnen.

Ett annat mål som är viktigt för oss är att barn och föräldrar ska känna sig trygga när de kommer till vår förskola. Förskolan skall tillsammans med föräldrarna verka för att ge barnen möjlighet till utveckling och lärande.

Om Smedjans förskola

Förskolan består av fem avdelningar:

 • Myran, 1-2 år
 • Nyckelpigan, 1-2 år
 • Fjärilen, 3-5 år
 • Björnen, 3-5 år
 • Hunden, 5 år

 • 06.00: Förskolan öppnar
 • 07.45: Frukost
 • 11.00-11.30: Påbörjas lunchen
 • 14.00-14.30: Påbörjas mellanmålet
 • 17.30-18.00: Förskolan stänger

På vår förskola är det av stor vikt att barn och personal som äter frukost hos oss får en lugn och bra start på dagen, därför bör barn som ska äta frukost lämnas senast klockan 07:30. Barn som börjar vid lunch lämnas senast 10.30.

Förskolans verksamhet

Öka läsningen

I vår verksamhet använder vi oss av materialet ”Före Bornholms modellen” som skall stimulera den språkliga medvetenheten. Vi använder oss bl.a. av boksamtal och digitala hjälpmedel såsom “Polyglutt”, en språkutvecklande bilderbokstjänst. Utmana barnen språkligt i olika vardagliga samtal. Vi har ett litet flerspråkigt bibliotek med inriktning mot barn med annat modersmål samt bokutlåning. I lärmiljön ska barnen ha tillgång till böcker.

Entreprenöriellt lärande

Aktivt arbeta med att utveckla lärmiljöerna utifrån barnens intressen och behov. Utifrån pågående tema utforma lärmiljön och dokumentationen för att utveckla arbetet med barnens delaktighet och inflytande.

Inkludering

Vi arbetar aktivt med vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling och vårt gemensamma förhållningssätt. Vi kommer också att fortsätta att arbeta med olika arbetssätt i det förebyggande arbetet mot trakasserier och kränkningar som ex. Kanin och Igelkott, barnkonventionen, kompisböckerna. Vi strävar efter att hela tiden utveckla våra lärmiljöer för att utmana barnens nyfikenhet och kreativitet som stimulerar till lust att lära.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med undervisning och utbildning:

Undervisning och utbildning i förskolan

Årets traditioner har en given plats i vår verksamhet. Förutom de vanliga högtiderna har vi skapat egna traditioner såsom:

 • Lucia
 • Julgransplundring
 • Vårvernissage vid Påsk
 • Förskolans dag då mor och farföräldrar inbjuds
 • Sommaravslutning för föräldrar och barn samt avtackning av blivande förskoleklassbarn

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun firar högtider och födelsedagar.

Firande av högtider och födelsedagar i förskolan

På Smedjan förskola arbetar vi utifrån demokrati och alla människors lika värde. Vi bemöter varandra med tillit och respekt. Genom barnens inflytande och personalens främjande av leken, ges möjlighet till ett livslångt lärande.

 • Trygghet: Varje individ ska ges omsorg och mötas av respekt.
 • Demokrati: Allas rätt att ha och uttrycka sin åsikt.
 • Livslångt lärande: Det ska vara roligt och lustfyllt lärande, jag kan, jag vill, jag vågar.
 • Inflytande: Alla ges möjlighet att påverka sin situation.

Vår Vision

Vi leker in det livslånga lärandet. Jag kan, jag vill, jag vågar!

På Smedjan förskola har vi en så kallad föräldraaktiv inskolning där du är väldigt värdefull. Det innebär att det är du ansvarar för ditt barn under dessa dagar vad gäller t.ex. påklädning, måltider, blöjbyte och vara delaktig i verksamhetens aktiviteter. Du ges stor insyn i verksamheten då du får delta aktivt i förskolans vardag. Vårt mål är att ditt barn och du slutligen ska känna er trygg på förskolan.

Du är alltid välkommen att besöka vår förskola.

I förskolan används det digitala verktyget Unikum för dokumentation, men också för information och delaktighet för dig.

Förskolan arbetar systematiskt med vårt kvalitetsarbete och använder oss av Qualis. Qualis betyder hur och är vårt system för att kvalitetssäkra vår verksamhet. Varje år i feb/mars/april ber vi er besvara en Qualis enkät om vår verksamhet på förskolans dator. Utifrån bland annat resultatet av föräldra- och barnenkäten arbetar förskolan vidare för att utveckla vår verksamhet för att det ska gynna barnen.

En gång under året erbjuds du att medverka i Forum för samråd där det finns möjlighet att påverka verksamheten.

Vi erbjuder minst ett utvecklingssamtal per år, men du är alltid välkommen att begära ytterligare samtal om du vill.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med delaktighet och inflytande:

Delaktighet och inflytande i förskolan

För varje förskola finns det en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Prata med din förskola om du vill ta del av planen.

Läs mer om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling på våra förskolor:

Plan mot diskriminering och kränkande behandling inom förskolan

Förskolan har ett mottagningskök, maten som kommer från Ede skola är vällagad och god. Vår kokerska tillagar frukost och mellanmål på plats.

Läs mer om maten i förskolan:

Mer information om mat till förskolor och skolor

Du anmäler specialkost för sitt barn via vår e-tjänst.

Mer information om specialkost

Här har vi samlat information om ditt barns utrustning, planeringsdagar och annan information som är bra att veta för dig som har barn i förskolan.

Bra att veta för dig med barn i förskolan

Vanliga frågor och svar

När ditt barn ska börja på förskola måste du ansöka om en plats för att få en placering på en förskola. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om förskola:
Ansök om förskoleplats

Om ditt barn är sjukt, kontakta alltid förskolan. Meddela alltid personalen dagen före ditt barn kommer tillbaka till förskolan. Det är barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet äter, sover och orkar delta i verksamheten, som är avgörande för om barnet kan vistas i förskolan.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar för att undvika smitta i förskolan.

Läs mer om hur vi jobbar med smitta i förskolan

Om ditt barn avviker från sitt planerade schema hos oss och vi saknar information från dig om det kommer vi kontakta dig. Först via telefon och sedan brev.