Svågadalens förskola

Svågsdalens förskola

Svågadalens förskola är en liten förskola i en levande landsbygd. Den är belägen i det natursköna Svågadalen ca 6 mil nordväst om Hudiksvall.

Här jobbar vi i stora, ljusa lokaler med gott om plats för lek och skapande i olika former. Vi har även en stor utegård. I vårt närområde finns skog, skidspår, skridskobana, pulkbacke, grillplats och jordbruksnära miljö.

Förskolan har stora trivsamma lokaler i Svågagården som, förutom förskola rymmer skola F-6, fritidshem, hemtjänst, skolbibliotek, idrottshall, samlingssal, konferenslokal och Folkets Hus restaurang. Förskolan ligger i anslutning till förskoleklassens lokaler och vi samarbetar med fritidshemmet vid öppningar och stängningar, vilket gör att det blir en trygg övergång från förskola till skola.

Om Svågadalens förskola

Svågadalens förskola har för närvarande en avdelning, Igelkotten, med barn i åldrarna 1–5 år.

 • Kl. 6.00: Förskolan öppnar (tillsammans med fritids)
 • 7.00: Frukost
 • Ca kl. 9.00: Fruktstund
 • Kl. 11.00: Lunch
 • Kl. 14.00: Mellanmål
 • Kl. 17.30: Förskolan stänger (tillsammans med fritids)

Tiden mellan dessa tider fylls med lek, aktivitet, utevistelse, samling, sång, gympa, sagoläsning, vila med mera.

Förskolans verksamhet

Vi strävar efter att utforma utmanande lärmiljöer som inspirerar barnens nyfikenhet, kreativitet, fantasi och lust att lära. Vi vill att verksamheten på förskolan ska ge barnen positiva och lustfyllda erfarenheter och upplevelser av språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Vi anser att leken är det viktigaste verktyget för barnets utveckling så den ger vi stort utrymme, både inne och ute.

För oss är barnen, deras glädje, trygghet, fantasi och lärande viktigt liksom att de får vara med och påverka och bestämma en del över sin dag på förskolan. Leken och utevistelse ges stort utrymme. Varje dag samlas vi en stund kring samlingsmattan eller kring ett bord och sjunger, spelar instrument, berättar sagor, läser böcker, leker lekar tillsammans. Tre dagar i veckan (tisdag-torsdag) arbetar vi med barnen indelade i åldersgrupper, Kottar och Björnar. Då kan vi anpassa verksamheten och miljön utifrån barnens ålder, intressen och behov. Vi jobbar med teman för att fördjupa oss i olika ämnen. Temat bestämmer vi utifrån vad som intresserar barnen just nu och vad barngruppen behöver.

Vi arbetar medvetet med barnens språkliga och matematiska utveckling, den sociala kompetensen, vår miljö samt varje barns rätt att få utvecklas. Detta gör vi bl a genom:

 • rim och ramsor
 • sång, musik, instrument
 • vardagliga samtal
 • sagoberättande, bokläsning, samtal kring vad vi läst
 • lek och fantasi
 • att benämna vardagliga händelser och föremål
 • att lyssna på varje barn och ge dem tid att prata och reflektera
 • material som TRAS, Före Bornholm, Utematematik, Fonomix mm
 • att arbeta självständigt och samarbeta med andra
 • dokumentation
 • källsortering
 • vistelse, upplevelser och undersökningar i skog och natur
 • teknik

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med undervisning och utbildning:

Undervisning och utbildning i förskolan

 • vi uppmärksammar barnens födelsedagar
 • vi uppmärksammar högtider och en del andra speciella dagar
 • välkommenkalas på hösten där vi firar att vi börjar igen efter sommarledighet
 • luciafirande tillsammans med Svågadalens skola
 • friluftsdag, Lilla Svågaloppet
 • vinterdag på Moodtorpet med skoteråkning
 • vårfest tillsammans med föräldrar innan sommarledighet börjar

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun firar högtider och födelsedagar.

Firande av högtider och födelsedagar i förskolan

Vi arbetar för att skapa en trygg miljö där alla ska känna att de har en viktig plats och är betydelsefull. Alla som kommer till förskolan ska mötas av glädje och få känna glädje över att vara här. På vår förskola ska alla känna sig delaktiga, att det jag säger och det jag visar är viktigt och har betydelse. Barn och föräldrar ska känna sig delaktiga och välkomna i
verksamheten.

Kommunens vision som också genomsyrar vår verksamhet är att alla barn och vuxna i vår verksamhet ska känna Jag kan, Jag vill, Jag vågar.

Samt att med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära.

För oss är det viktigt att föräldrar känner sig delaktiga i förskolans verksamhet. Om föräldrarna har en positiv och trygg inställning till förskolan så underlättar det för barnen.

Vi lägger stor vikt på det dagliga samtalet och försöker vara tillmötesgående till föräldrars önskemål och intressen.

Varje läsår har vi föräldramöte där vi får en chans att tillsammans förbättra vår verksamhet.

Genom våra dokumentationsväggar, infotavlor och månadsbrev vill vi ge föräldrar möjlighet att känna delaktighet och ta del av barnens lärande.

En viktig del i samverkan mellan hem och förskola är utvecklingssamtalet, där personalen och vårdnadshavare får mötas och ha en dialog om verksamheten och barnets utveckling och lärande. Vi har utvecklingssamtal en gång per läsår, men erbjuder fler samtal om behov finns.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med delaktighet och inflytande:

Delaktighet och inflytande i förskolan

För varje förskola finns det en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Prata med din förskola om du vill ta del av planen.

Läs mer om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling på våra förskolor:

Plan mot diskriminering och kränkande behandling inom förskolan

Förskolan får lunchen från Folkets Hus restaurang. Frukost, lunch och mellanmål serveras. Vi äter även frukt under dagen.

Läs mer om maten i förskolan:

Mer information om mat till förskolor och skolor

Du anmäler specialkost för sitt barn via vår e-tjänst.

Mer information om specialkost

Här har vi samlat information om ditt barns utrustning, planeringsdagar och annan information som är bra att veta för dig som har barn i förskolan.

Bra att veta för dig med barn i förskolan

Vanliga frågor och svar

När ditt barn ska börja på förskola måste du ansöka om en plats för att få en placering på en förskola. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om förskola:
Ansök om förskoleplats

Om ditt barn är sjuk eller av annan anledning är frånvarande, kontakta alltid förskolan på morgonen eller så snart som möjligt.

Meddela personalen dagen före ditt barn kommer tillbaka till förskolan. Tänk på att det kan vara bra med en extra ledig dag efter sjukdom.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar för att undvika smitta i förskolan.

Läs mer om hur vi jobbar med smitta i förskolan

Om ditt barn avviker från sitt planerade schema hos oss och vi saknar information från dig om det kommer vi kontakta dig. Först via telefon och sedan brev.