Vesslans förskola

Vesslans förskola

Vesslans förskola ligger i Friggesund, med närhet till skola, bibliotek och idrottshall. Förskolan har skog och mark inom gångavstånd och barn och personal vistas dagligen utomhus.

Förskolan har naturen helt nära och gör ofta promenader i närområdet. Vi besöker också "skolskogen" regelbundet där vi ibland lagar vår lunch.

Tomten runt förskolan är en stor naturtomt, med ett litet skogsparti, kullar och fina lekytor. Här finns klätterställning, sandlåda, lekstuga och asfalterad väg för cykling. Möjlighet finns för de minsta barnen att leka på sin sida av tomten där det är anpassat för de yngre.

Förskolan har tre hemvister där alla barn har sin egen hylla och hänger upp sina kläder. Men alla barn använder hela förskolans lär- och lekmiljöer.

Vi utgår från vår barnsyn, att alla barn är kompetenta och tillsammans med barnen formar vi verksamheten utifrån deras intressen och nyfikenhet.

Om Vesslans förskola

Vesslans förskola ha tre avdelningar

 • Lejonkulan, 1-3 år
 • Tallkotten, 1-3 år
 • Ekorren, 4-5 år

 • 06.00 Förskolan öppnar
 • 08.00 Frukost
 • 11.15 Lunch
 • 14.30 Mellanmål
 • 17.30 Förskolan stänger

Förskolans verksamhet

Varje avdelning har utedagar, när de gör utflykter. Att vistas, lära och upptäcka i naturen är tongivande i förskolan.

Vi jobbar med praxisljud för att stärka barns språkutveckling.

Öka läsning

Vi erbjuder mångfald av böcker och utvecklande boksamtal tillsammans med personal. Inspirerande miljöer som lockar till bokläsning och använder handdockor i läsfixarna.

Inkludering

Vi jobbar med tema tillsammans med barnen där vi samtalar och reflekterar över vårt förhållningssätt och allas olika värderingar. Vi skapar förutsättningar för alla barns delaktighet utifrån allas olika förutsättningar och möjligheter.

Entreprenöriellt lärande

Vi kapar lärmiljöer och förutsättningar för barnen att få prova och hitta egna lösningar. Medforskande personal som uppmuntrar och stöttar barnen i deras processer.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med undervisning och utbildning:

Undervisning och utbildning i förskolan

Förskolan firar återkommande traditioner, en del tillsammans med er föräldrar, en del bara barn och personal.

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun firar högtider och födelsedagar.

Firande av högtider och födelsedagar i förskolan

Jag vill, jag kan, jag vågar

På vår förskola vill vi att både vuxna och barn ska få möjlighet att genom aktiva val utvecklas och bli det bästa vi kan bli.

Fokus på Vesslans förskola är Alla barns bästa, där lust att lära i en trygg miljö är grundpelarna i verksamheten. Förskolan lägger stor vikt vid innehållet i dagsrutinerna, där hälsa och god omsorg är vägledande.

Förskolans verksamhet bygger på:

 • Läroplan för förskolan.
 • Demokrati, allas lika värde.
 • Barns inflytande, teman utvecklas från barnens initiativ och barnen är aktivt delaktiga i förskolans verksamhet

Förskolans organisation bygger på samverkan, kommunikation och nära dialog med dig. Ett föräldramöte anordnas varje höst. Vi har återkommande föräldrasamtal, samt en barn-föräldradag, som tradition varje försommar.

Ett föräldraråd har startats, där familjer kommer att ha mera nära samverkan om förskolans verksamhet.

Vi tycker att den dagliga kontakten med dig är viktig och ser gärna att den bygger på ömsesidigt förtroende.

Vi har också enkäter som du får svara på som sedan blir underlag för utvecklandet av vår verksamhet.

Vi har också intervjuer med barnen, då de kan berätta hur de trivs och vad de tycker är roligt.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med delaktighet och inflytande:

Delaktighet och inflytande i förskolan

För varje förskola finns det en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Prata med din förskola om du vill ta del av planen.

Läs mer om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling på våra förskolor:

Plan mot diskriminering och kränkande behandling inom förskolan

Här har vi samlat information om ditt barns utrustning, planeringsdagar och annan information som är bra att veta för dig som har barn i förskolan.

Bra att veta för dig med barn i förskolan

Förskolan har ett mottagningskök dit vi får god och vällagad kost levereraf. Barnen serveras också frukost, mellanmål och frukt under dagen tillagad på plats.

Läs mer om maten i förskolan:

Mer information om mat till förskolor och skolor

Du anmäler specialkost för sitt barn via vår e-tjänst.

Mer information om specialkost

Vanliga frågor och svar

När ditt barn ska börja på förskola måste du ansöka om en plats för att få en placering på en förskola. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om förskola:
Ansök om förskoleplats

Om ditt barn är sjukt, kontakta alltid förskolan. Meddela alltid personalen dagen före ditt barn kommer tillbaka till förskolan. Det är barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet äter, sover och orkar delta i verksamheten, som är avgörande för om barnet kan vistas i förskolan.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar för att undvika smitta i förskolan.

Läs mer om hur vi jobbar med smitta i förskolan

Om ditt barn avviker från sitt planerade schema hos oss och vi saknar information från dig om det kommer vi kontakta dig. Först via telefon och sedan brev.