Förskoleklass

En flicka tittar fram bakom ett föremål på bordet. Hon är glad och lutar sig ner och har lagt sitt huvud mot sin arm som ligger på bordet.

I förskoleklass får ditt barn en lekfull övergång från förskolan till skolan. Här möts förskolans och grundskolans pedagogik för att stimulerar ditt barn utveckling och lärande.

Förskoleklassen är en egen skolform inom skolan. Här sätts grunden för ditt barns fortsatta skolgång och det livslånga lärandet. Förskoleklassen är avgiftsfri.

Skolval inför förskoleklass

När ditt barn ska börja förskoleklass måste du välja skola för ditt barn. Läs mer här:

Val och byte av grundskola

Föreskoleklass är obligatorisk

Förskoleklass är obligatorisk för alla barn från och med höstterminen det år de fyller sex år. Det innebär att ditt barn får närvaroplikt på samma sätt som elever i grundskolan.

Uppskjuten skolplikt

I vissa fall kan ditt barn få börja skolan ett år senare. Läs mer:

Uppskjuten skolplikt

Vanliga frågor och svar om förskoleklass

Eleverna i förskoleklass går fem dagar i veckan, måndag till och med fredag. Förskoleklassen börjar och slutar dagen samma tider som årskurs 1 på barnets skola.

Förskoleklassen har också samma läsårstider och lovtider som skolan.

Läsårstider

Om du vill ha en placering på en annan kommunal skola gör du en ansökan om byte av skola via e-tjänsten eller blanketten nedan.

Det är rektor på önskad skola som avgör om det är möjligt att börja på den önskade skolan istället för skolan i upptagningsområdet. Varje rektor försöker tillgodose ditt önskemål i val av skola, men det förutsätter att det inte innebär organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Vid val av fristående skola kontaktar du som vårdnadshavare själv den aktuella skolan. När du ansöker till en fristående skola måste du också meddela det till den kommunala skolan inom upptagningsområdet.

När ni har fått platsen på den fristående skolan bekräftad meddelar du även det till den kommunala skolan inom upptagningsområdet.

Som elev i förskoleklass har ditt barn rätt till skolskjuts enligt kommunens skolskjutsreglemente.

Skolskjuts

Om du som vårdnadshavare arbetar eller studerar har ditt barn möjlighet att gå i fritidshem. Läs mer om vad som gäller för fritidshem nedan. Skolskjuts anordnas inte till och från fritidshem

Fritidshem

Det finns ingen förskoleklass för den anpassade grundskolan. Placering av barn som har rätt till anpassad grundskola sker i dialog med dig som vårdnadshavare.