Skolnärvaro

Bild på pennor i burkar

Skola och utbildning är en viktig del i att ditt barn utvecklas och får en bra framtid. Att vara närvarande i skolan en av förutsättningarna för att lyckas med sin skolgång. Vid skolfrånvaro, oavsett skäl, riskerar ditt barn att inte nå målen. Här hittar du information vikten av närvaro i skolan och stöd om ditt barn inte vill gå i skolan.

Även ströfrånvaro kan bli omfattande frånvaro över tid. Om ditt barn till exempel är frånvarande två dagar under en månad blir det sammanlagt 20 dagar på ett läsår. Om ditt barn är frånvarande 20 dagar varje läsår under sin tid i grundskolan innebär det sammanlagt ett års frånvaro, ett års missad undervisning. Frånvaro en dag varje vecka innebär två missade skolår från förskoleklass till årskurs 9.

Vad innebär skolplikt?

I Sverige har vi skolplikt. Skolplikt innebär att alla barn måste gå i skolan från det år barnet fyller 6 år till det år barnet har gått ut årskurs 9. Skolplikt innebär att man har rätt till utbildning, men det innebär också en skyldighet att närvara och delta i utbildningen. Du som vårdnadshavare ansvarar för att ditt barn kommer till skolan. Kommunen och skolan ansvarar för att erbjuda utbildning så att ditt barn kan gå i skolan.

Vad ska jag göra om mitt barn inte vill gå till skolan?

Det är viktigt att du som vårdnadshavare snabbt berättar om du har svårt att få ditt barn till skolan eller om ditt barn börjar tycka att det är jobbigt att vara i skolan. Ibland visar barnet tydligare hemma att skolmiljön innehåller svårigheter. Skolan ska då tillsammans med dig och barnet ta reda på vad som är besvärligt och sätta in insatser som underlättar för ditt barn att komma till och vara i skolan. Om du frånvaroanmäler ditt barn vid dessa tillfällen utan att berätta om orsaken kan det bli svårt för skolan att sätta in rätt insatser.

Vad händer om mitt barn har upprepad eller längre frånvaro?

Vid upprepad eller längre frånvaro utreder skolan orsaken oavsett om frånvaron är anmäld eller oanmäld av dig som vårdnadshavare. Skolan genomför frånvaroutredningen tillsammans med barnet och dig som vårdnadshavare. Den lokala elevhälsan på skolan är ofta en resurs i arbetet med att försöka förstå orsakerna till frånvaron bättre. Efter utredningen kommer man överens om insatser som kan ge stöd för ökad skolnärvaro.

Vilka regler gäller för ledighet från skolan?

En elev kan ansöka om ledighet för vissa typer av resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Semesterresor anses vanligtvis inte som en giltig orsak till frånvaro. Mer information om ledighet från skolan hittar du här:

Frånvaro och ledighet - grundskola

Samarbete mellan hem och skola

Samarbetet mellan skola och hem är viktigt för att ditt barn ska må bra och lyckas i skolan. Både hem och skola behöver signalera att det är betydelsefullt att ta del av undervisningen. Tänk på att nu när ditt barn börjat förskoleklass är det viktigt att vara på plats när skoldagen startar.

Om ditt barn berättar något som du undrar över kontaktar du ditt barns mentor. Om något särskilt hänt ditt barn under skoldagen kommer berörd personal kontakta dig.

Hur och när får jag som vårdnadshavare reda på att mitt barn haft oanmäld frånvaro?

Skolan registrerar elevers närvaro och frånvaro i rapporteringssystemet Skolplatsen. Om ditt barn inte är i skolan och du inte har anmält frånvaron kommer skolan att kontakta dig. Därför är det viktigt att dina kontaktuppgifter i Skolplatsen är korrekta.