Fritidshem

En grupp barn står framför ett fritidshem. En av dem har en innebandyklubba i sina händer. En annan visar vinnartecknet med sina fingrar.

Fritidshemmet, eller fritids som det ofta kallas, spelar en viktig roll i ditt barns lärande och erbjuder en meningsfull fritid och ett stöd i utvecklingen. Lek, skapande och fysisk aktivitet får stort utrymme.

Det finns fritidshem på alla våra grundskolor med låg- och mellanstadium.

Vem kan gå på fritidshem?

Fritidshemmet är till för elever från förskoleklass upp till och med årskurs 6. Om du arbetar eller studerar kan ditt barn vara på fritidshemmet före och efter skoldagen samt på loven.

Ansök om fritidshem

Du ansöker om plats i fritidshem via vår e-tjänst för förskola och skola eller via blankett.

Registrera schema för fritids

Du registrerar schemat via vår e-tjänst för förskola och skola eller via blankett. Barnets schema på fritidshemmet ska följa dina arbetstider.

Säga upp fritidsplats

Du kan säga upp din plats genom e-tjänst eller blankett.

När du säger upp en plats i fritidshem gäller en månads uppsägningstid från det datum vi tagit emot din uppsägning. Du får betala avgift under uppsägningstiden oavsett om ditt barn går på fritidshemmet eller inte. Om du är arbetssökande eller föräldraledig kan du säga upp din plats utan uppsägningstid. Kontakta då skolans administratör.

När är fritidshemmen öppet?

Våra fritidshem är i regel öppna varje vardag kl. 6–18. Det finns även möjlighet att få plats på fritidshem under skollov.

Vanliga frågor och svar om fritidshem

Frågor om placering och schema

När det finns en plats får du meddelande genom den inloggade e-tjänsten för förskola och fritidshem och genom ett skriftligt placeringsavtal.

Nej. Är du som förälder arbetssökande eller föräldraledig har ditt barn inte rätt till en plats på fritidshem.

För barn som inte har plats på fritidshem men behöver tillsyn under skolloven finns en särskild taxa. För fritidshem under sommarlovsveckorna ska anmälan göras före 1 maj. För sport-, påsk- eller höstlov måste du lämna in ansökan minst två veckor i förväg.

Taxan för lovveckorna är 155 kr per vecka oavsett inkomst och hur många dagar barnet är på fritidshemmet. Lovveckorna abonneras var för sig.

Du ansöker om fritidshem för loven via blankett.

Ja, det kan du. Om du åter är i behov av en fritidshemsplats så måste du ansöka på nytt.

Ditt barn har rätt till en fritidshemsplats från förskoleklass till och med årskurs 6.

Du ansöker om omplacering via e-tjänst eller blankett.

Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare har endast placering på ett fritidshem.

Frågor om avgift och fakturor

Här hittar du aktuell information om avgift och maxtaxa för fritidshem:

Avgift för förskola och fritidshem

Nej, antalet timmar du registrerar i schemat påverkar inte avgiften. Avgiften är ett abonnemang som baseras på familjens inkomst.

Ska jag räkna med min sambon inkomst? När ska jag lämna nya uppgifter? Vilken inkomst är avgiftsgrundande? I vår information om inkomst får du svar på frågor angående inkomst.

Information om inkomstuppgifter för förskola och fritidshem

​Ja, det finns ingen avgiftsfri månad. Det innebär du betalar avgift även om barnet inte är på fritidshemmet.

Om du inte betalar din avgift för fritidshemmet riskerar du att förlora platsen. Här kan du läsa mer:

Obetald avgift för förskola och fritidshem

Ni kan få varsin faktura om ni båda har behov av tillsyn för barnet. Anledning till två fakturamottagare är att ni vårdnadshavare i regel har olika behov av fritidshem. Därför får respektive vårdnadshavare en faktura som grundar sig på respektive familjs bruttoinkomst.

Du ansöker om delad faktura skriftligt via blankett.

Om ni har delad faktura och en av er säger upp sin del av fritidshemsplatsen övergår hela avgiften till den vårdnadshavare som fortfarande har kvar platsen. Det kan göra att avgiften ändras för den vårdnadshavare som har kvar sin plats.