Lovskola

Några elever sitter i sina skolbänkar och jobbar med sina skoluppgifter.

För att fler elever ska nå målen för grundskolan ordnar vi lovskola för dig som är i behov av mer tid för undervisning för att nå målen.

Vilka får gå lovskola?

Lovskolan är till för dig som går i årskurs 8-9 och som riskerar att inte bli behörig till ett yrkesförberedande program på gymnasiet. För behörighet krävs minst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, matematik, engelska och ytterligare fem ämnen.

Elever från både kommunala och fristående skolor är välkomna.

Vilka ämnen kan jag läsa på lovskola?

Lovskolan inriktar sig på ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, No och So.

Vilket stöd finns på lovskolan?

För att du ska få ut så mycket som möjligt av lovskolan gör du och din lärare en plan över vad du ska arbeta med på lovskolan. Legitimerade lärare och sommarjobbande elever från gymnasiet finns sedan på plats för att hjälpa dig.

Får jag ett nytt betyg efter lovskolan?

Alla elever får betyg på skolavslutningen. Når du kunskapskraven för minst betyg E efter lovskolan får du då ett kompletterande betyg.

Kostar lovskolan något?

Lovskolan är kostnadsfri. Du serveras även lunch på lovskolan.

Anmälan till lovskola

Anmälan till lovskola görs via en blankett som skickas ut av skolan.

Hur du frågor om lovskola, kontakta din mentor.