Så här jobbar vi i grundskolan

Vi vill att det ska vara roligt och utmanande att gå i skolan. Oavsett var i kommunen du bor vill vi erbjuda en likvärdig skola för alla. En skola med hög kvalitet, trygghet, höga förväntningar och med fokus på lärande, goda resultat, framtidstro och arbetsglädje.

Vi jobbar för att varje elev under sin skoltid utvecklas så långt som möjligt mot de nationella målen. Tillsammans med hemmet vill vi skapa förutsättningar så att alla barn och ungdomar får med sig så mycket kunskap och kreativitet som möjligt för att möta framtidens utmaningar

  • I grundskolan ingår förskoleklass, årskurs 1-9 och fritidshem
  • Förskoleklass är en egen skolform inom skolan för alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller sex år
  • Före och efter skoltid finns fritidshem för elever i förskoleklass till och med årskurs 6.
  • Barn i Sverige har skolplikt från sex års ålder.
  • Grundläggande demokratiska värderingar och arbetsformer ska prägla skolans arbete.