Besök på våra grundskolor

Skolan är en myndighet, vilket innebär att vi är skyldig att ta emot besök från enskilda. Det innebär inte att allmänheten får vistas fritt på området. Vi välkomnar besök på våra skolor, men vill att nedanstående rutiner följs.

Besök av vårdnadshavare

Spontana besök

• Kontakta rektor, biträdande rektor eller skoladministratör för att anmäla ditt ärende. Vi hjälper dig att undersöka om besöket är möjligt att genomföra.

Planerade besök

  • Kontakta berörd lärare, rektor, biträdande rektor eller administratör för att bestämma en tid för mötet.
  • Du som vårdnadshavare träffar skolans personal på den plats som är överenskommet.

Besök av andra aktörer

Andra aktörer är till exempel företag, föreningar och politiska organisationer

  • Besök av exempelvis företag, hantverkare, föreningar och politiska organisationer ska alltid bokas i förväg.
  • Kontakta rektor, biträdande rektor eller skoladministratör för att se om ett besök kan planeras in. Expeditionen hjälper besökare med upplysningar, råd och vägledning, mottagande och utlämnande av allmänna handlingar.