Kostnadsfri skola

Två barn sitter på en varsin ände av en parkbänk och kastar en orangea boll mellan sig. Under bänken ligger det löv i fina höstfärger.

All utbildning och alla aktiviteter inom skolan är gratis.

På våra skolor tas inga avgifter för aktiviteter som ligger inom skolans ram. Alla aktiviteter i skolan ska vara gratis så alla kan vara med och delta.