Kultur i förskola och skola

Varje år avsätts pengar för att barn och elever ska kunna genomföra och uppleva kulturaktiviteter under sin skoltid. Aktiviteterna inkluderar bland annat teater-, dans- och musikföreställningar.

Varje år avsätts ett belopp per elev till kultur för barn i kommunens förskolor och skolor (Kifs). Dessutom söker Hudiksvalls kommun årligen bidrag från Statens Kulturråd för Skapande skola projekt. Kifs finansieras även av regionala subventioner och stöd. Allt samordnas av Kultur och fritidsförvaltningen tillsammans med representanter från skola och förskola.

Kulturgaranti i förskola och skola (Kifs)

Varje barn ska under sin tid i förskola och grundskola ta del av professionella kulturarrangemang. Alla elever i vissa årskurser är garanterade kulturaktiviteter under ett läsår enligt ett schema som är överenskommet mellan Kultur och fritidsförvaltningen och Lärandeförvaltningen.

Kultur i förskola och skola i andra kommunala verksamheter.

Kulturskolans verksamhet för skola och förskolaHälsinglands museums verksamhet för skola och förskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.