Kvalitet i grundskolan

Fyra personer sitter vid ett bord

Inom grundskolan arbetar vi systematiskt med att planera, följa upp och utveckla våra verksamheter. Vi använder bland annat kvalitetsmodellen Qualis.

Qualis ger oss möjlighet att bedöma den egna skolans kvalitet över tid. Qualistrappan har sju steg och bygger på skolans läroplan och skollagen. Modellen är ett hjälpmedel i vår strävan att kvalitetssäkra våra skolor i det systematiska kvalitetsarbetet.

Modellen utgår från flera perspektiv: elever, vårdnadshavare, medarbetare och rektor får komma till tals. Dessutom görs en extern granskning.

Qualis kvalitetssäkring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.