Miljöarbete i förskola och skolan

Vi flaggar för en hållbar värld!

Våra förskolor och grundskolor arbetar för att bli miljöcertifierade enligt Grön Flagg. Grön Flagg är ett certifieringsverktyg som används för att bli miljöcertifierad. Det är både ett verktyg och en certifiering.

Inflytande är grunden

Grunden i Grön Flagg är inflytande - allt arbete inom Grön Flagg utgår från barnens och elevernas ideér och nyfikenhet. Det är ett bra sätt att utveckla och arbeta med miljöfrågor och hållbar utveckling i förskolan och skolan. Det ger barn och elever fantastiska förutsättningar att arbeta aktivt med hållbar utveckling på ett roligt och engagerande sätt. Alla blir delaktiga i hållbarhetsarbetet - samtidigt som man jobbar mot mål och riktlinjer i förskolans och grundskolans läroplan.

Temaområden inom hållbar utveckling

När man jobbar med Grön Flagg finns det 9 områden att välja mellan:

 • Stad & Samhälle
 • Djur & Natur
 • Klimat & Energi
 • Hav & Vatten
 • Konsumtion & Resurser
 • Skräp & Avfall
 • Kemikalier & Giftfri miljö
 • Livsstil & Hälsa
 • Global samverkan

Grön Flagg drivs av stiftelsen Håll Sverige Rent. 

För en giftfri förskola

Som en del av miljöarbetet jobbar vi i Hudiksvalls kommun också för att våra förskolor ska vara giftfria. Barn är både mer känsliga och mer utsatta för kemikalier än vi vuxna. Små barn utforskar världen genom att smaka och tugga på saker. Det är bra att utforska världen men barn kan inte skilja på vad som är farligt och ofarligt. Därför måste vi begränsa riskerna det medför och det är viktigt att vi tänker på vad de kommer i kontakt med.

Förskolan i Hudiksvalls kommun har tagit fram en handlingsplan för en giftfri förskola. Genom att minska riskerna i barnens vardag kan vi ge dem en tryggare start i livet.

Gå och cykla till skolan – årlig tävling

Gå och cykla till skolan är en tävling som varje år arrangeras av Trafikkalendern. Under två valfria veckor i september-oktober samlar deltagande skolor så många resepoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan.

Varje år ställer skolor från Hudikvalls kommun upp i utmaningen med syftet att främja hälsan hos barn och unga, bidra till en bättre miljö samt att förbättra trafiksäkerheten i elevernas närmiljöer.

Gå och cykla till skolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En tryggare miljö runt våra skolor

Våra skolor jobbar med att ta fram skolvägsplaner som en del i miljöarbetet. En skolvägsplan innehåller alla aspekter som har med elevernas och personalens väg till och från skolan att göra. Genom att kartlägga resvanor och arbeta för ändrat beteende kan en trygg trafikmiljö kring skolan skapas för alla. Genom att minska antalet bilar som rör sig kring skolorna blir trafikmiljön bättre och luften renare.

Positiva effekter med en skolvägsplan är:

 • ökad trafiksäkerhet vid skolan
 • ökad trafikkunskap hos eleverna
 • ökad rörelse och minskad klimatpåverkan
 • förutsättningar för bättre resvanor
 • ökad kunskap om resandets påverkan på miljö och hälsa
 • ökad dialog mellan skolan, elever och vårdnadshavare