Modersmålsundervisning

Du som har ett annat modersmål än svenska har möjlighet att läsa ditt modersmål som ett ämne i skolan.

I modersmålsundervisningen får du lära dig att prata, läsa och skriva på ditt modersmål.

Vilka kan läsa modersmål?

Du kan läsa modersmål om:

  • en av eller båda dina vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål
  • språket är ditt dagliga umgängesspråk hemma, och
  • du har grundläggande kunskaper i språket.

Jag har rätt att läsa modersmål, är det säkert att jag får undervisning?

För att du ska kunna läsa modersmåls krävs det att du uppfyller kraven och att minst fem elever har ansökt om undervisning i ett språk och att det finns en lämplig lärare.

Undervisning i nationella minoritetsspråk ges även om det är färre än fem som ansökt om undervisning, om det finns en lämplig lärare.

Vad gäller för nationella minoritetsspråk?

Om du tillhör någon av de nationella minoriteterna erbjuds du modersmålsundervisning i ditt nationella minoritetsspråk. De nationella minoritetsspråken är:

  • finska
  • jiddisch
  • meänkieli
  • romska
  • samiska

Du får läsa moders­måls­undervisning i ett nationellt minoritetsspråk även om språket inte är ditt dagliga umgängesspråk hemma.

Får jag betyg i modersmål?

Ja, modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan. Du får betyg i årskurs 6, 7, 8 och 9.

Hur ansöker jag?

Du ansöker genom att din vårdnadshavare ansöker via vår e-tjänst. Du måste ansöka om moders­måls­undervisning i modersmål varje år.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du kontakta skolans administratör.

Hur gör jag för att avsluta modersmålsundervisningen?

Om du inte längre vill ha undervisning i ditt modersmål ska dina vårdnadshavare säga upp platsen via Skolplatsen