Lärstöd

För att stödja skolorna i att ge varje elev möjlighet att inhämta och utveckla kunskaper och lust att lära har varje skola tillgång till:

SkolkuratorSkolsköterskaSpecialpedagogHörselspåretModersmålsundervisningSjukhusundervisningSkoldatatekSkolpsykologDigitalt verktyg i undervisningen - grundskolanDigitala verktyg för språk-, läs- och skrivutveckling

Prata med lärare eller rektor om du vill veta mer!