Digitala verktyg för språk-, läs-och skrivutveckling

Våra skolor använder flera olika digitala lärverktyg som ett stöd i språk-, läs- och skrivutvecklingen.

Här ser du vilka digitala lärverktyg du har tillgång till och hur du kan använd dem för att underlätta i studierna. Du hittar verktygen i Skolon. Skolon får du som elev tillgång till när du börjar i någon av våra skolor.

Om du behöver extra stöd i dina studier ska du börja med att prata med din lärare. Vid till exempel inlärningssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter och dyslexi kan anpassningar i klassrummet göras i samråd med lärare.

Genom Oribi Speak kan du få texten från en webbsida, ett dokument, en pdf eller en e-bok uppläst. Du kan välja mellan flera olika språk och röster för uppläsningen.

Hur får jag tillgång till Oribi Speak?

Du hittar ikonen för Oribi Speak som en grön symbol i övre högra hörnet när du är inloggad i Google.

Hur använder jag Oribi Speak?

Här hittar du instruktionsfilm och manual för Oribi Speak

Instruktionsfilm för Oribi Speak Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till sida för Oribi Speak Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Med Oribi Speak kan du få hjälp att skriva texter. Det finns flera olika funktioner som du kan använda dig av. Till exempel kan du få hjälp genom att:

  • bokstäverna ljudas högt medan du skriver
  • det senaste ordet du skrev läses upp
  • få förslag på ord i takt med att du skriver dem, så kallad ordprediktion

Hur får jag tillgång till Oribi Speak?

Du hittar ikonen för Oribi Speak som en grön symbol i övre högra hörnet när du är inloggad i Google.

Hur använder jag Oribi Speak?

Här hittar du instruktionsfilm och manual för Oribi Speak

Instruktionsfilm för Oribi Speak Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Manual för Oribi Speak Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Oribi Speak har en flerspråkig ordbok. Ordboken kan användas till att slå upp markerade ord i en text eller ord som du själv väljer att söka på (genom att skriva in dem) i ordboken. Ordboken vänder sig dels till svensktalande personer som behöver ordboksstöd, dels till personer med annat modersmål än svenska som kan behöva översättningsstöd från svenska till sitt eget modersmål.

Instruktionsfilm för Oribi Speaks ordbok Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Genom Röstinmatning kan du diktera (prata in) din text i ett dokument utan att skriva själv. Att kunna tala in sin text kräver lite träning. Du behöver vara i en ganska lugn miljö och vara noga med uttalet. Du kan diktera på många olika språk.

Hur får jag tillgång till Röstinmatning?

Du hittar Röstinmatning under ”Verktyg” i Google dokument.

Hur använder jag Röstinmatning?

Instruktionsfilm för röstinmatning i Google dokument. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ILT Inläsningstjänst har inlästa läromedel och lättlästa böcker för dig som går i grundskola och gymnasium.

Hur får jag tillgång till ILT Inläsningstjänst?

Alla elever i våra skolor har ett konto hos Inläsningstjänst. Du kan logga in med ditt Google-konto eller det lösenord du fått till din mail-adress.

Instruktionsfilm för ILT Inläsningstjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.inlasningstjanst.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ja, på det digitala biblioteket Legimus kan du låna talböcker, punktskriftsböcker och e-textböcker. Legimus är Myndigheten för tillgängliga mediers, MTM:s, bibliotek. Legimus erbjuder medier till dig som har svårt att läsa tryckt text eller har en läsnedsättning.

legimus.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur får jag tillgång till Legimus?

Om du vill låna talböcker går du till ditt bibliotek för att få ett konto. Det kan vara ditt stadsbiblioteket, skolbiblioteket eller ditt universitetsbibliotek.

På våra bibliotek finns också medier och service för dig som till exempel har svårt att läsa tryckt text.

Bibliotekets sida Läsa på olika sätt

I Google Dokument hittar du Stava Rex och Spell Right.

Stava Rex rättar stavfel och grammatikfel i svensk text och har en funktion som ger exempelmeningar för att lättare hitta rätt betydelse av ordet.

Spell Right rättar stavfel och grammatikfel när du skriver på engelska.

Båda programmen har en ordbok på respektive språk. Ordboken finns längst ner som ett litet popup-fält inuti programmen.

Hur får jag tillgång till Stava Rex och Spell Right?

Du hittar båda verktygen under ”Tillägg” i Google Dokument.

Instruktionsfilm för Stava Rex för Google Docs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Länk till lathund för Stava Rex Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Länk till lathund för SpellRight Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.