Sjukhusundervisning

Elever som vårdas på sjukhus eller någon annan institution eller som på grund av sjukdom eller liknande skäl under en längre tid inte kan delta i vanligt skolarbete har rätt att få sjukhusundervisning.

Här arbetar vi med enskild undervisning utifrån elevens behov och förutsättningar. Personalen är grundskollärare.

Det är elevens rektor som fattar beslut om sjukhusundervisning.