Toleransprojektet

Toleransprojektet är ett skolprojekt som bedrivs i flera svenska kommuner sedan mitten på nittiotalet. Projektet är ett skolprojekt för ungdomar som handlar om att lära sig hantera konflikter, förstå sig själv och varandra.

Toleransprojektet är ett självutvecklande arbete där vi arbetar med självkänsla, bryta invanda mönster, roller och fördomar samt att förstå andra genom att förstå sig själv.

Medmänsklighet och tolerans är ledord inom projektet och syftet med Toleransprojektet är att ge ökad förståelse, empati och kunskap hos eleverna.

Med hjälp av verktyg som fantasi, kreativitet, humor och tid ges ungdomarna möjlighet till att ta makten över sina tankar, ord och handlingar. Projektet erbjuder fördjupning i teoretiska ämnen, men även praktiska och estetiska ämnen berörs. Med utgångspunkt i livsöden och fakta från Förintelsen, som skedde i samband med andra världskriget, diskuteras dåtid-nutid-framtid.

Vilka vänder Toleransprojektet sig till?

Toleransprojektet i Hudiksvalls Kommun vänder sig till elever i årskurs 8 i Hudiksvalls kommunala skolor.

Vad vill vi uppnå med Toleransprojektet?

Vårt mål är självständiga demokratiska medborgare som bidrar till ett förstående och öppet samhälle där man kan mötas utan att döma varandra.

Hur ser upplägget ut?

I Toleransprojektet arbetar vi tillsammans i elevgrupper med elever från alla kommunala skolor. Under projektet ingår ca 10-15 träffar som sker på skoltid. I projektet ingår också en resa till Polen.

Under resan till Polen besöker vi platser med koppling till Förintelsen, med syfte att fördjupa de kunskaper som vi redan har arbetat med under träffarna.

Projektet är betygsgrundande och leds av Toleranspedagoger. Under projektet har Toleranspedaogernna en kontinuerlig dialog med ordinarie lärare, mentorer och processledare. I samband med träffarna erbjuds även läxhjälp.

Toleranspedegogerna har gått utbildningen “Tolerans, identitet och extremism” på Segerstedtsinstitutet vid Göteborgs Universitet där även en resa till Polen för att besöka olika minnesplatser kopplade till Förintelsen ingått. Flertalet av Toleranspedagogerna har även gått en vidareutbildning.