Skolskjuts

Några mellanstadieelever sitter på ett svart metallräcke vid en bilparkering, de lutar sig fram emot kameran och skrattar. I bakgrunden syns några hus.

Du som går i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola kan få resa med skolskjuts mellan ditt hem och din skola.

Skolskjuts innebär att du kan få resor mellan ditt hem och den skola som du tillhör. Vilken skola du tillhör bestäms utifrån var du är folkbokförd:

Upptagningsområden skola

Var hittar jag turlistor och hållplatser för skolskjuts?

Åker du skolskjuts med beställningstrafik hittar du turlistor och hållplatser här:

Turlistor och hållplatser

Åker du skolskjuts med linjetrafik hittar du tider och turlistor på X-trafiks hemsida.

Tidtabeller på x-trafiks webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur ansöker jag om skolskjuts?

Du som bor så långt ifrån skolan att du har rätt till skolskjuts behöver inte ansöka om skolskjuts inför läsåret 2023/2024.

Om du behöver skolskjuts på grund av växelvis boende, särskilda skäl eller skolskjuts till annan skola behöver du lämna en ansökan inför varje nytt läsår. Du ansöker via våra e-tjänster.

Länk till sida för e-tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Observera att du som har skyddad identitet inte ska ansöka via e-tjänst, utan kontakta skolskjutshandläggare för mer information. Kontaktuppgifter hittar du under "Kontakt".

Vilka kriterier måste uppfyllas för att få skolskjuts?

Du får gratis skolskjuts om avståndet mellan skolan och ditt hem (där du är skriven) är tillräckligt långt. Vi tar också hänsyn till hur trafiksäker skolvägen är och om du har särskilda omständigheter som gör att du inte kan ta dig till skolan.

Skolskjuts regleras i Skollagen. I Hudiksvalls kommun finns skolskjutsregler antagna av lärandenämnden.

SkolskjutsreglerSkollagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur långt från skolan måste jag bo för att ha rätt till skolskjuts?

Avståndskraven är olika beroende på vilken årskurs du går i. Avståndskraven är:

  • Årskurs F-3 – mer än 2 km till skolan
  • Årskurs 4-6 – mer än 3 km till skolan
  • Årskurs 7-9 – mer än 4 km till skolan
  • Elever i anpassade gymnasieskolan – mer än 4 km till skolan

Vanliga frågor och svar

Barn som bor i Hudiksvalls kommun kan ansöka om skolskjuts.

Skolskjutsen kan vara i form av linjetrafik med utdelade busskort, beställda bussar eller så kallad beställningstrafik.

Nej, skolskjuts ordnas i anslutning till skoldagens början och slut, inte till och från fritidshem.

Du som går på anpassad grundskola kan få skolskjuts till fritidshem. Ansökan gör du via vår e-tjänst.

Nej, skolskjutsen gäller i anslutning till skoldagens början och slut.

Om du och dina syskon åker växelvis skolskjuts eller går vid en skola där det endast finns en skolskjutsavgång, kan en samordning ske som innebär att du kommer få vara på fritidshemmet i väntan på skolskjuts.

Om du bor växelvis hos dina vårdnadshavare har du rätt till skolskjuts från båda bostadsadresserna om:

  • båda dina vårdnadshavare bor och är folkbokförda i Hudiksvalls kommun
  • avståndet mellan dina vårdnadshavares bostad och skolan uppfyller kilometergränsen som ger rätt till skolskjuts.

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende görs via vår e-tjänst av den vårdnadshavare som bor där barnet inte är folkbokfört.

Skulle förhållandena ändras måste du göra en ny ansökan.

Om du har rätt till skolskjuts till den skola som kommunen har placerat dig på kan du i vissa fall få skolskjuts om du byter till en annan skola skola i kommunen. Men då får det inte innebära ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. Det gäller även om du kommer att gå i en fristående skola i Hudiksvalls kommun.

Du ansöker om skolskjuts till annan skola via vår e-tjänst:

Nej, du får inte skolskjuts till en skola i annan kommun.

I bland kan andra skäl än avstånd göra att du beviljas skolskjuts av särskilda skäl. Du gör då en ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl via vår e-tjänst. Alla ansökningarna prövas individuellt.

Uppsamlingsplatser används för att flera elever ska kunna hämtas och lämnas på samma plats.

Uppsamlingsplatser gäller för alla former av skolskjuts.

Du som vårdnadshavare har ansvaret för barnet mellan hemmet och fram till dess att barnet stigit på sin skolskjuts.

Du som vårdnadshavarna ansvarar för att ditt barn förbereds och tränas på att klara av sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt.

Kontakta den entreprenör ditt barn åker skolskjuts med. Du hittar telefonnummer under ”Kontakt” här på sidan.

För information om förseningar i Linjetrafiken se X-trafiks hemsida:

Trafikinformation på X-trafiks webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid sjukdom eller annan frånvaro kontaktar du den entreprenör du åker skolskjuts med.

Om barnet missar skolskjutsen har du som vårdnadshavare ansvar för att barnet kommer till skolan.

Kontakta skolans administratör och meddela att busskortet är borttappat.

Vi handlägger beslut löpande och så snart det är möjligt. Du får ett beslut inom tre veckor från det datum vi mottagit din ansökan.

Vårt beslut om skolskjuts kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Om du går på kommunal skola görs förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning. Går du på friskola gäller laglighetsprövning.

Kontakta skolskjutshandläggare och meddela vilket datum ni flyttar hit. Du hittar telefonnummer under ”Kontakt” här på sidan.

Skolskjuts beviljas när barnet är folkbokfört på en adress inom kommunen, har en placering i en skola och om övriga villkor för skolskjuts är uppfyllda.

Kontakta skolskjutshandläggare och meddela från vilket datum ni vill säga upp skolskjutsen ifrån. Du hittar kontaktuppgifter under ”Kontakt” här på sidan.

Nej, kompisåkning är inte tillåtet, endast de som är med på entreprenörens lista får åka med på skolbussen.