Njutångers skola turlista

Du kommer till skolan 10–35 minuter innan skolstart. Resan hem avgår cirka 10 minuter efter skolan slutat.

Tur 1

Skolskjutsentreprenör: Hudik Taxi

 • Näcksjö 102 korsning- kl. 07:05
 • Brandänge infart/korsning - kl. 07:05
 • Västtjär 41 infart - kl. 07:10
 • Västtjär korsning - kl. 07:10

Tur 2

Skolskjutsentreprenör: Hudik Taxi

 • Busshållsplats Njöte norrgående - kl. 07:40
 • Busshållsplats Skarplycka norrgående - kl. 07:40
 • Busshållsplats Njutånger Betaniavägen norrgående - kl. 07:40

Tur 3

Skolskjutsentreprenör: Hudik Taxi

 • Mössön 402 postlådor - kl. 07:10
 • Strandarna 153 postlådor - kl. 07:20
 • Mekrossla postlådor - kl. 07:30
 • Mörtsjö 25 infart - kl. 07:35
 • Kvavtjärsv. 28 - kl. 07:40