Njutångers skola turlista

Du kommer till skolan 10–35 minuter innan skolstart. Resan hem avgår cirka 10 minuter efter skolan slutat.

Tur 1

Skolskjutsentreprenör: Hudik Taxi

 • 07.00 Näcksjö 102 korsning
 • 07.00 Brandänge infart/korsning
 • 07.05 Västtjär 41 infart
 • 07.10 Västtjär korsning

Tur 2

Skolskjutsentreprenör: Hudik Taxi

 • 07.35 Busshållsplats Njöte norrgående
 • 07.35 Busshållsplats Skarplycka norrgående
 • 07.35 Busshållsplats Njutånger Betaniavägen norrgående

Tur 3

Skolskjutsentreprenör: Hudik Taxi

 • 07.10 Mössön 402 postlådor
 • 07.20 Strandarna 153 postlådor
 • 07.30 Mekrossla postlådor
 • 07.35 Mörtsjö 25 infart
 • 07.40 Kvavtjärsv. 28