Studie- och yrkesvägledning - grundskola

Har du en dröm om vad du vill arbeta med i framtiden? Eller vet du inte alls vad du vill göra? Studie- och yrkesvägledarna, SYV, på din grundskola kan vara ett stöd i dina funderingar och guida dig i dina val. 

Hos studie- och yrkesvägledarna kan du få information om utbildning på olika nivåer, yrken och hur arbetsmarknaden ser ut.

Vilken hjälp kan jag få av studie- och yrkesvägledarna?

Genom att träffa och diskutera med en studie- och yrkesvägledare får du verktyg för hur du kan lära känna dig själv bättre och hitta vägar för att göra medvetna val och fatta beslut inför framtiden.

Vi vägleder dig för att du ska få:

 • kunskap om dig själv. Vem är du? Vad vill du?
 • kunskap om alternativen. Vad finns det att välja på?
 • kunskap om hur du väljer. Vilket alternativ är bäst för att jag ska nå målet?

För att ditt val ska bli så genomtänkt som möjligt, är det bra om du vet mycket om dig själv. Så ta dig tid och fundera på frågor som; Vem är du? Vad är du duktig på? Vad vill du lära dig? Vad är lätt eller svårt för dig? Vad vill du jobba med så småningom?

Hur kommer jag i kontakt med en studie- och yrkesvägledare?

Vi som arbetar som studie- och yrkesvägledare finns på de kommunala högstadieskolorna och du är välkommen att prata med oss. Namn och kontaktuppgifter till din SYV hittar du längst ner på den här sidan under rubriken "Kontakta oss".

Går du på gymnasiet?

Då ska du kontakta våra studie- och yrkesvägledare på Bromangymnasiet.

Studie- och yrkesvägledning på Bromangymnasiet

Funderar på att läsa en vuxenutbildning eller gör du redan det?

Då ska du kontakta våra yrkesvägledare på Cul.

Studie- och yrkesvägledning på Cul

Frågor och svar om studie- och yrkesval

Ditt meritvärde är summan av dina betyg. Om du läser ett modernt språk (franska, spanska eller tyska) har du 17 betyg, annars har du 16 betyg.

Betygen är värda följande

 • A = 20
 • B = 17,5
 • C = 15
 • D = 12,5
 • E = 10

Exempel: Har du betyget E i 17 ämnen blir ditt meritvärde 170 (10 x 17 =170).

Räkna ut ditt meritvärde

Gå till framtidsvalets webbplats och räkna ut ditt meritvärde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att få gå ett gymnasieprogram måste du vara behörig. Behörigheten ser olika ut för olika program:

Yrkesprogram

För behörighet till samtliga yrkesprogram krävs betyget E i:

 • svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska
 • Dessutom krävs betyget E i fem andra valfria ämnen.

Högskoleförberedande program

För behörighet till Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet krävs betyget E i:

 • svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska
 • geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap
 • Dessutom krävs betyget E i fem andra valfria ämnen.

För behörighet till Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet krävs betyget E i:

 • svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska
 • biologi, fysik och kemi
 • Dessutom krävs betyget E i sex andra valfria ämnen.

För behörighet till Estetiska programmet krävs betyget E i:

 • svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska
 • Dessutom krävs betyget E i nio andra valfria ämnen.

Valwebben öppnar i mitten av januari och stänger i mitten av februari. Du har även möjlighet om du behöver, att ändra dina val från mitten av april till mitten av maj.

Gå till valwebben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det betyg som avgör om du kommer in på det sökta gymnasieprogrammet är ditt slutbetyg (vårterminsbetyget) från årskurs 9.

På Dalarns kommunförbunds webbplats kan du läsa mer om antagningen till gymnasiet:

Gå till dalarnaskommunforbund.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolverket har samlat information om program och gymnasieskolor.

Skolverkets information och vägledning inför val av skola/utbildning hittar du på deras webbplats:

Gå till utbildningsguiden på skolverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolverket har gjort en film om gymnasievalet:

På Youtube kan du se Skolverkets film gällande gymnasievalet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bromangymnasiet

Mer information om Bromangymnasiet hittar du på Bromangymnasiets webbplats:

bromangymnasiet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hudikgymnasiet

Mer information om Hudikgymnasiet hittar du på Hudikgymnasiets webbplats:

hudikgymnasiet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Som elev kan du kombinera studier med idrottssatsning. Din tränare kan informera mer om dessa. Du hittar också information på Riksidrottsförbundets webbplats.

Gå till Riksidrottsförbundets webbplats och läs mer om studier med idrottssatsning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns olika bidrag för studier på gymnasiet. Studiebidrag, extra tillägg, inackorderingstillägg och inackorderingsstöd är de vanligaste bidragen.

Ekonomiskt stöd för gymnasiestudier