Val och byte av grundskola

Två mellanstadiepojkar sitter och skriver i sina skolbänkar. Båda har svarta mössor med reklam på sig.

Som vårdnadshavare har du rätt att välja skola, så kallat skolval, till ditt barn. Det är inte säkert att du får plats på den skola du önskar.

Du ska söka skola när:

  • ditt barn ska börja i förskoleklass
  • du önskar byta grundskola för ditt barn
  • du flyttar till Hudiksvalls kommun och ditt barn ska börja grundskola här

Val av skola inför förskoleklass

När ditt barn ska börja förskoleklass måste du välja skola för ditt barn. Du väljer kommunal skola via vår e-tjänst

Om barnet inte får plats i den skola du har sökt får ditt barn plats i en kommunal skola enligt upptagningsområdet.

Upptagningsområden skola

Byta skola under pågående läsår

Om du vill byta skola för ditt barn eller om ditt barn flyttar hit under ett pågående läsår söker du skola för ditt barn i vår e-tjänst eller blanketten nedan. Det är sedan rektorn som avgör om det finns plats på den önskade skolan. Varje rektor försöker tillgodose ditt önskemål under förutsättning att det inte innebär stora svårigheter, ekonomiskt eller annat, för kommunen.

Om du vill byta skola ska du även meddela den nuvarande skolan att du vill byta. Det gäller både kommunala och fristående skolor.

Båda vårdnadshavarna måste skriva på ansökan, om du inte har enskild vårdnad.

Ansökan till fristående skola

Om du vill ansöka till en fristående skola kontaktar du själv skolan du vill börja på. I samband med att du ansöker till en friskola ska du också meddela detta till den kommunala skolan du går på eller är planerad att börja på.

När du har fått platsen på friskolan bekräftad meddelar du även detta till den kommunala skolan.

Elev från annan kommun

Det finns elever som på grund av personliga förhållanden har särskilda skäl till att byta till en skola i en annan kommun. Du som är folkbokförd och bor i annan kommun och önskar byta till en skola i vår kommun ansöker om det via den här blanketten:

Innan vi fattar beslut om din ansökan kommer vi att inhämta yttrande från din hemkommun.

Frågor och svar om val och byte av skola

Du ansöker om att få gå kvar i samma skola på blanketten nedan.

Vid eget val av skola följer inte rätten till skolskjuts med.

Barn som bor varannan vecka hos sina vårdnadshavare har endast placering på en skola.

Jämför skolor

Du kan jämföra kommunens olika grundskolor via Skolverkets tjänst ”Att välja skola.”

Skolverket - Att välja skola (utbildningsguiden.skolverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.