Val och byte av grundskola

Två mellanstadiepojkar sitter och skriver i sina skolbänkar. Båda har svarta mössor med reklam på sig.

Här hittar du information om val av skola, byte av skola och hur du ansöker om plats på en av våra skolor om du bor i en annan kommun.

Som vårdnadshavare har du rätt att välja skola, så kallat skolval, till ditt barn. Det är inte säkert att du får plats på den skola du valt.

Du ska söka skola när:

  • ditt barn ska börja i förskoleklass
  • du önskar byta grundskola för ditt barn
  • du flyttar till Hudiksvalls kommun och ditt barn ska börja grundskola här

Val av skola inför förskoleklass

När ditt barn ska börja förskoleklass måste du välja skola för ditt barn. Du väljer kommunal skola via vår e-tjänst

Om barnet inte får plats i den skola du har sökt får ditt barn plats i en kommunal skola enligt upptagningsområdet.

Upptagningsområden skola

Byte av skola

Om du vill byta skola för ditt barn ansöker du om byte av skola via vår e-tjänst eller blankett. Båda vårdnadshavarna måste skriva på ansökan, om du inte har enskild vårdnad.

Vi gör vårt bästa för att alla elever ska placeras på önskad skola under förutsättning att det inte innebär stora svårigheter, ekonomiskt eller annat, för kommunen.

Om du vill byta skola ska du även meddela den nuvarande skolan att du vill byta. Det gäller både kommunala och fristående skolor.

Elev från annan kommun

Det finns elever som bor i annan kommun som på grund av personliga förhållanden har särskilda skäl till att byta till en skola i vår kommun.

Barn som inte är folkbokförda i Hudiksvalls kommun, och inte har för avsikt att flytta till hit, kan också ansöka om plats i någon av våra skolor.

Elever som är folkbokförda i annan kommun än Hudiksvall och önskar plats i en kommunal skola i Hudiksvall ansöker via e-tjänst eller blankett:

Observera att vi endast kan ta emot elever från annan kommun i mån av plats. Vi gör vårt bästa för att alla elever ska placeras på önskad skola även om man är folkbokförd i en annan kommun.

Det finns elever som på grund av personliga förhållanden har särskilda skäl till att byta till en skola i en annan kommun. Du som är folkbokförd och bor i annan kommun och önskar byta till en skola i vår kommun ansöker om det via den här blanketten:

Innan vi fattar beslut om din ansökan kommer vi att inhämta yttrande från din hemkommun.

Ansökan till fristående skola

Om du vill ansöka till en fristående skola kontaktar du själv skolan du vill börja på. I samband med att du ansöker till en friskola ska du också meddela detta till den kommunala skolan du går på eller är planerad att börja på.

När du har fått platsen på friskolan bekräftad meddelar du även detta till den kommunala skolan.

Frågor och svar om val och byte av skola

Du ansöker om att få gå kvar i samma skola på blanketten nedan.

Vid eget val av skola följer inte rätten till skolskjuts med.

Barn som bor varannan vecka hos sina vårdnadshavare har endast placering på en skola.

Jämför skolor

Du kan jämföra kommunens olika grundskolor via Skolverkets tjänst ”Att välja skola.”

Skolverket - Att välja skola (utbildningsguiden.skolverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.