Björkbergs skola

Björkbergs skola. En stor gul byggnad. Några fönster har röd- och vitrandga markiser utfällda eftersom solen ligger på. Ute på skolgården finns en stor lekplats med träbänkar och bord. sandlåda, inhägnade med staket finns gungor med bildäck som barnen kan sitta på när de gungar. Just nu är det rast och barnen är ute och får en välförtjänt paus i skolarbetet.

Björkbergs skola ligger i östra delen av Hudiksvall med närhet till skog, stad och hav. Skolan har dessutom nära till skidstadion, sportpark, isbana, motionsspår och fotbollsplaner.

Alla lokaler som behövs för undervisning finns på skolan förutom hemkunskap. Hemkunskapen bedrivs på Östra skolan, som ligger inom gångavstånd.

Björkbergs skola har ett tillagningskök där all mat tillagas av skolans egen kökspersonal.

Organisation

Björkbergs skola är en mångkulturell skola. Det är ett dynamiskt klimat och det finns en hög förståelse för att alla är olika - och självklart lika mycket värda! Det går cirka 210 elever på skolan, från förskoleklass upp till årskurs 6. Skolan har ett fritids där cirka 100 elever är inskrivna, fördelat på fyra avdelningar.

På Björkbergs skola arbetar cirka 30 välutbildade pedagoger, varav en speciallärare i svenska, matte och engelska.

Skolan har en elevhälsa som består av rektor, skolsköterska, skolkurator, specialpedagog och speciallärare.

Jag kan, jag vill, jag vågar!

På Björkbergs skola ska alla barn, unga och vuxna känna: jag kan, jag vill, jag vågar. De ska med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rutiner

Hur tar jag mig till Björkbergs skola?

På kartan nedan ser du:

 • Var skolskjuts stannar.
 • Cykel- och gångvägar.
 • Markerade platser där du som förälder eller anhörig ska lämna och hämta ditt barn. Det är viktigt att du som förälder respekterar skolans hänvisade platser för lämning och hämtning. På så sätt kan vi hjälpas åt för att minska risken för olyckor.

Vad förväntas av ditt barn?

 • Passar tiderna
 • Inte utsätter andra för obehag eller kränkande behandling
 • Visar respekt för andra elever och vuxna - och förväntar sig att själv bli bemött med respekt
 • Visar hänsyn, till exempel genom att lyssna på alla vuxna och på sina kamrater samt vänta på sin tur när flera ska samsas om uppmärksamheten
 • Använder ett vänligt språk och har ett trevligt bemötande, säger hej och är hjälpsam
 • Hjälper till att hålla skolan snygg och ren, fruktrester i brunpåse, hänger upp sina kläder och plockar undan efter sig
 • Tar ansvar för sina kläder, egna saker och skolans material
 • Försöker göra sitt bästa

Vad kan du förvänta dig av skolan?

 • Möter alla elever med hänsyn, vänlighet och respekt
 • Strävar efter en positiv, lugn och trivsam skolmiljö både inne och ute
 • Hjälper elever att, enligt skolans konfliktlösningsmetod, lösa konflikter
 • Tar tag i kränkande situationer och arbetar för att elever inte behöver gå till skolan med oro eller rädsla
 • Tar kontakt med vårdnadshavare om något särskilt har hänt
 • Strävar efter studiero
 • Ger elever stöd anpassat efter identifierade behov
 • Erbjuder utvecklingssamtal varje termin med elev och vårdnadshavare

Vad förväntar sig skolan av dig som vårdnadshavare?

Du kan förvänta dig att all personal på skolan arbetar hårt varje dag för att hjälpa ditt barn att utvecklas och uppnå sina mål. Som vårdnadshavare är du en viktig samarbetspartner för att detta ska lyckas. Skolan förväntar sig att du som vårdnadshavare:

 • Håller kontakt med ditt barns mentor
 • Informerar skolan om händelser som kan påverka ditt barn
 • Tar tidig kontakt med skolan om du eller ditt barn är missnöjd eller undrar över något
 • Intresserar dig för barnets eventuella hemuppgifter och tar det slutgiltiga ansvaret för att de blir gjorda
 • Ser till att ditt barn är utvilat och har ätit frukost
 • Ser till att ditt barn får vara hemma när hen är sjuk och att en sjukanmälan görs enligt presenterade rutiner
 • Tar del av och agerar utifrån den information som skolan skickar ut