Edsta skola

Edsta skola. Röda byggnader med vita knutar. Bakom skolan skymtar skogen och framför skolan finns en stor asfalterad plan.

Om skolan

Edsta skola ligger cirka 10 km utanför Hudiksvall, belägen med skog och natur runt knuten. Skolan har nära till grusplaner, elljusspår, skidspår och isbana. Man tar vara på skolans läge och har mycket utomhusaktiviteter. Alla lokaler som behövs för undervisning finns på skolan förutom för slöjd, inomhusidrott och hemkunskap. Slöjd och inomhusidrott hålls på Näsvikens skola och hemkunskap är på Östra skolan.

Edsta skola och Edsta förskola ligger i samma byggnader.

Edsta skola och Sandvalla skola har ett så kallat öppet skolområde vilket innebär att man får välja vilken av dessa skolor man vill gå på utan att det påverkar skolskjuts. Detta förutsätter att man är beviljad skolskjuts.

På Edsta skola finns ett eget tillagningskök där all mat tillagas av skolans egna kökspersonal.

Elever på Edsta skola tillhör Östra skolans upptagningsområde vilket innebär att elever som går ut årskurs 6 på Edsta skola blir placerade på Östra skolan i årskurs 7.

Organisation

På skolan går det cirka 95 elever, från förskoleklass upp till årskurs 6. Skolan har ett fritids där cirka 35 elever är inskrivna.

På Edsta skola arbetar cirka 10 välutbildade pedagoger. Skolans elevhälsa består av rektor, skolsköterska, skolkurator och specialpedagog.

Jag kan, jag vill, jag vågar!

På Edsta skola ska alla barn, unga och vuxna känna: jag kan, jag vill, jag vågar. De ska med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hur tar jag mig till Edsta skola?

På kartan nedan ser du:

  • Var skolskjuts stannar.
  • Cykel- och gångvägar.
  • Markerade platser där du som förälder eller anhörig ska lämna och hämta ditt barn. Det är viktigt att du som förälder respekterar skolans hänvisade platser för lämning och hämtning. På så sätt kan vi hjälpas åt för att minska risken för olyckor.