Enångers skola

Enångers skola. Byggnaden är avlång och gulmålad. På skolgården står det ett stort träd till höger på en gräsmatta. Träbänkar med bord och en stor asfalterad plan finns utanför skolan.

Om skolan

Enånger skola ligger cirka 2,5 mil söder om Hudiksvall. Skolan har nära till skidspår, isplan, fotbollsplan, skogen och havet. Skolan har en god atmosfär som gynnar elevernas lärande.

Skolan har ett tillagningskök där all mat tillagas av skolans egen kökspersonal. Under läsåret 2016/2017 hade vi kommunens mest ekologiska mat inom budgetramen.

Organisation

På skolan går cirka 127 elever, från förskoleklass upp till årskurs 6. Det arbetar cirka 22 personer inom de pedagogiska verksamheterna varav 14 är välutbildade pedagoger.

Skolan har ett fritidshem där cirka 54 elever är inskrivna. Fritidshemmet har öppet 6.00-17.30. Vi har ett samarbete med Njutångers fritidshem under vissa lov.

Elevhälsan på Enånger skola består av skolsköterska, skolkurator och specialpedagog.

Enånger skola har ett nära samarbete med Njutånger skola som ligger 8,5 kilometer norrut.

Jag kan, jag vill, jag vågar!

Alla barn, unga och vuxna ska känna: jag kan, jag vill, jag vågar. De ska med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära.

På Enångers skola ska alla elever ges samma möjligheter till en bra utbildning, utifrån varje elevs förutsättning. Det har lett till att skolan bland annat har investerat i en 3D-skrivare och erbjuder dataslöjd. Med hjälp av utrustning och program i dataslöjd kan en elev exempelvis bygga en stad. På så sätt får eleven kunskap om samhällsuppbyggnad, hur en hiss fungerar, vad växter behöver, träna på engelska, räkna ut matematiska formler med mera.

Enånger skola har Ledarskap som profil. Vi har i flera år haft en ledarskapsutbildning för årskurs 6. Syftet är att öka förmågan att leda sig själv, att vara en god förebild samt att pröva på att leda andra. Vi utbildar framtidens ledare är en av våra deviser som passar väl med lärandeförvaltningens ledord; Jag kan, jag vill och jag vågar.

Vi har även som mål att: Alla elever och all personal skall vara i progression. Detta motto innebär att vi har utvecklingsprocesser inom tre områden: individ, grupp och på skolnivå.

Att skolan skall digitaliseras för att hänga med i samhällsutvecklingen har vi tagit fasta på genom att programmering finns inom flera ämnen och för alla stadier. Allt ifrån att vi programmerar varandra till scratch och 3D-skrivare.

Miljöcertifierad

Enångers skola var den första grundskolan i kommunen med NTA-lådor (Natur och Teknik för Alla). Det är ett pedagogiskt verktyg som innehåller ett komplett undersökande material som syftar till att öka intresset för natur och teknik.

På skolan bedriver pedagoger tillsammans med elever, rektor och föräldraförening arbetet med Grön Flagg. I juni 2015 blev skolan miljöcertifierade. Exempel på aktiviteter som skolan genomför i sitt miljöarbete är att:

  • sopsortera
  • för diskussioner med eleverna hur de kan vara med och spara på jordens resurser
  • har schemalagda friskvårdspromenader
  • har skräpplockardagar och vi har planterat buskar i Enångers centrum, i samarbete med Enångers Hembygdsförening

Kvalitetscertifierad

Enångers skola är certifierad enligt kvalitetssäkringssystemet Qualis. Granskningsrapporten pekar bland annat på en mycket bra organisation som skapar trivsel, trygghet och stor delaktighet hos våra elever, vårdnadshavare och personal. Den engagerade skolledningen skapar tillsammans med våra motiverade och kompetenta medarbetare goda förutsättningar för att ge eleverna en bra utbildning. Eleverna i sin tur är nöjda med sin utbildning och trivs på sin skola.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hur tar jag mig till Enångers skola?

På kartan nedan ser du:

  • Var skolskjuts stannar.
  • Cykel- och gångvägar.
  • Markerade platser där du som förälder eller anhörig ska lämna och hämta ditt barn. Det är viktigt att du som förälder respekterar skolans hänvisade platser för lämning och hämtning. På så sätt kan vi hjälpas åt för att minska risken för olyckor.