Enångers skola

Enångers skola. Byggnaden är avlång och gulmålad. På skolgården står det ett stort träd till höger på en gräsmatta. Träbänkar med bord och en stor asfalterad plan finns utanför skolan.

Enånger skola ligger cirka 2,5 mil söder om Hudiksvall. Skolan har nära till skidspår, isplan, fotbollsplan, skogen och havet. Skolan har en god atmosfär som gynnar elevernas lärande.

Alla lokaler som behövs för undervisning finns på skolan, däremot har årskurs 6 hemkunskap och moderna språk på Iggesunds skola.

Skolan har ett tillagningskök där all mat tillagas av skolans egen kökspersonal. Då och då bjuds det på hembakat bröd.

Organisation

På skolan går cirka 90 elever, från förskoleklass upp till årskurs 6.

Fritidshemmet har öppet 6.00-17.30. Vi har ett samarbete med Njutångers fritidshem under vissa lov.

Elevhälsan på Enånger skola består av skolsköterska, skolkurator och
specialpedagog.

Enånger skola och Njutångers skola som ligger åtta kilometer därifrån delar ledning och delvis även elevhälsa. Det innebär att skolorna i många delar har ett nära samarbete och gemensam struktur.

Periodarbete

I samarbete med Njutångers skola är läsåret indelat i sex perioder om tre
områden som rullar varje termin:

 • Värdegrund
 • Tillgänglig lärmiljö
 • Betyg och bedömning

Varje period har en egen planering och även om vi arbetar med exempelvis värdegrund kontinuerligt är det fokusområdet just när den perioden är. När det är byte av period utvärderas den tidigare och utvärderingen ligger till grund för planeringen vid nästa uppstart av den perioden.

Detta är ett arbetssätt vi valt för att öka och synliggöra det systematiska
kvalitetsarbetet på skolan och involvera såväl personal som elever i arbetet.

Singaporemodellen i matematik

På skolan använder alla klasser singaporemodellen i matematik och alla
lärare som undervisar i matematik utbildas i denna. Modellen kommer inte
helt otippat från just Singapore och har visat sig vara mycket gynnsam då
den går ut mycket på praktisk, visuell och gemensam problemlösning.

På Admera Educations webbplats kan du läsa mer om Singaporemodellen:

Om Singaporemodellen (admeraeducation.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

NTA, Natur och teknik för alla

Enångers skola var den första grundskolan i kommunen med NTA-lådor. Det
är ett pedagogiskt verktyg som innehåller ett komplett undersökande
material som syftar till att öka intresset för natur och teknik.

Hej framtidsval

“Hej framtidsval” är en digital resurs som skolan använder sig av i det studie- och yrkesvägledande arbetet. Här finns genomtänkta och välgjorda
planeringar för arbetet utifrån studie- och yrkesvägledningens områden:

 • Arbetsliv och utbildningar
 • Relevans
 • Självkännedom
 • Motverka begränsningar
 • Valkompetens.

Allt för att stärka eleverna att bli medvetna om sig själva och omvärldens möjligheter.

Kvalitetscertifierad

Enångers skola är certifierad enligt kvalitetssäkringssystemet Qualis.

Granskningsrapporten pekar bland annat på en mycket bra organisation som skapar trivsel, trygghet och stor delaktighet hos våra elever, vårdnadshavare och personal. Den engagerade skolledningen skapar tillsammans med våra motiverade och kompetenta medarbetare goda förutsättningar för att ge eleverna en bra utbildning. Eleverna i sin tur är nöjda med sin utbildning och trivs på sin skola.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hur tar jag mig till Enångers skola?

På kartan nedan ser du:

 • Var skolskjuts stannar.
 • Cykel- och gångvägar.
 • Markerade platser där du som förälder eller anhörig ska lämna och hämta ditt barn. Det är viktigt att du som förälder respekterar skolans hänvisade platser för lämning och hämtning. På så sätt kan vi hjälpas åt för att minska risken för olyckor.